Cine participa? Orice persoana fizica romana sau straina care indeplineste cumulativ urmatoarele conditii:

✅ a implinit 18 ani

✅ este titulara de contract

✅ a achizitionat direct un pachet de servicii turistice de la Activ Eventuria cel putin o data in ultimele 24 de luni.

Nota: Nu participa la program persoanele care achizitioneaza servicii turistice de la Activ Eventuria prin intermediul agentiilor revanzatoare si nici cele care achizitioneaza pachetele de vacanta incentive (corporates sau subagenti).

Sectiunea 1. Precizari preliminare

1.1. Acest program este organizat si desfasurat de Group G4 Promotion SRL, cu sediul in Str. Smeurei nr. 7, Pitesti, CP-110046, jud. Arges, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J 03 / 406 / 2003, cod unic de inregistrare RO 15308727, capital social 25.200 RON, reprezentata prin Administrator Carmen Nicolescu, denumita in continuare Agentia de turism organizatoare „Activ Eventuria”. Participantii la Program sunt obligati sa respecte termenii si conditiile Regulamentului Oficial, potrivit celor mentionate mai jos (denumit in continuare „Regulament Oficial”). Regulamentul Oficial sta la dispozitia oricarui participant la program, pentru consultare, pe site-ul www.activtours.ro si www.eventuria.ro

1.2. Regulamentul oficial Activ Eventuria Puncte de Fidelizare a fost adoptat la data de 01 ianuarie 2021 si este aplicabil incepand cu aceasta data.

1.3. Acest regulament oficial este intocmit si este facut public conform legislatiei aplicabile in Romania.

1.4. Programul Activ Eventuria Puncte de Fidelizare se desfasoara pe o durata nedeterminata, Activ Eventuria Puncte de Fidelizare rezervandu-si dreptul de a hotari in orice moment incetarea acestuia. Instiintarea referitoare la incetarea programului va fi afisata de Activ Eventuria Puncte de Fidelizare cu cel putin 30 zile inainte de data incetarii programului pe site-ul www.activtours.ro si www.eventuria.ro la eventualii parteneri din program.

1.5. Activ Eventuria Puncte de Fidelizare isi rezerva dreptul de a modifica sau schimba prezentul Regulament Oficial, urmand ca astfel de modificari sa intre in vigoare dupa data publicarii informatiilor care o anunta pe site-ul www.activtours.ro si www.eventuria.ro

1.6. Programul se desfasoara pe teritoriul Romaniei, la sediul principal al Activ Eventuria si la punctele sale de lucru, cu posibilitatea extinderii si la alti parteneri.

Sectiunea 2. Mecanismul programului

2.1. La programul Activ Eventuria Activ Travel Club - Puncte de Fidelizare poate participa orice persoana fizica romana sau straina care a implinit 18 ani si care a calatorit cu Activ Eventuria. Nu participa la program persoanele care achizitioneaza servicii turistice de la Activ Eventuria prin intermediul agentiilor revanzatoare si nici cele care achizitioneaza pachetele de vacanta incentive/corporates si pachete de vacanta ale altor touroperatori din portofoliul Activ Eventuria.

2.2. Orice persoana fizica romana sau straina care a achizitionat pachet de servicii turistice de la Activ Eventuria cel putin 1 data in ultimele 18 luni si este titular de contract acumuleaza in contul sau o suma de bani corespunzatoare punctelor de fidelizare Activ Travel Club sau V.I.P. Activ Travel Club, suma pe care o poate ulterior utiliza pentru a plati, partial sau integral, valoarea pachetelor de servicii achizitionate de la Activ Eventuria, in urmatoarele 24 de luni maximum. Aceasta suma va fi comunicata verbal si/sau in scris de catre Consultantul de travel la cererea expresa a Beneficiarului

2.3. Valoarea acumulata in contul fiecarui titular de contract este calculata ca procent din tariful total al serviciilor achizitionate astfel:

2% din tariful total al pachetului, la achizitionarea unei vacante cu zbor inclus, personalizate, al carei organizator este agentia Activ Eventuria (exclusiv pachetele incentive / ale altor touroperatori);

2% din tariful serviciilor la sol (fara zboruri), la achizitionarea unei vacante personalizate;

2% din tariful unui serviciu unic din categoria: rent-a-car, transfer, cazare.

2.4. Valoarea acumulata in contul titularului va fi comunicata la solicitarea expresa a beneficiarului.

2.5. Valoarea acumulata in cont poate fi preschimbata in pachete turistice Activ Eventuria doar la sediul Activ Eventuria si la punctele de lucru ale acesteia.

2.6. La cererea titularului, serviciile turistice dorite pot fi cumparate, partial sau integral, pe baza cardului de fidelitate Activ Travel Club Activ Eventuria. La suma de bani ramasa de achitat se aplica modalitatea de calcul stipulata la art. 1.3.

2.7. Preschimbarea valorii acumulate este dreptul exclusiv al posesorului de card. Daca exista dubii vis-a-vis de identitatea posesorului, Activ Eventuria isi rezerva dreptul de a-l legitima pe acesta. In cazul in care posesorul de card nu-si poate dovedi identitatea, Activ Eventuria nu va efectua preschimbarea valorii acumulate, aceasta ramanand stocata in cont pana la dovedirea identitatii.

2.8. Suma poate fi modificata de catre Activ Eventuria cu ocazia diferitelor promotii organizate de aceasta, modificari despre care posesorul de card va fi informat prin email sau pe web-site-urile Activ Eventuria, in momentul in care se produc.

2.9. Sumele acumulate au o valabilitate nelimitata cu conditia ca in decursul a doi ani de la ultima achizitie, posesorul cardului sa mai fi facut cel putin o achizitie. Astfel, daca posesorul cardului nu mai face nici o achizitie pe parcursul a 18 luni de la ultima achizitie, toata suma acumulata se va anula.

2.10. Sumele acumulate in contul membrilor Activ Eventuria Activ Travel Club - Puncte de Fidelizare sunt transmisibile, astfel ca si alte persoane pot face achizitii, cu acordul expres al posesorului.

2.11. Beneficiile prezentului program nu se cumuleaza cu alte oferte speciale sau programe derulate de catre Activ Eventuria cu exceptia situatiilor in care nu se specifica altfel.

2.12. Activ Eventuria isi rezerva dreptul de a anula participarea oricarui client Activ Eventuria la prezentul program in urmatoarele situatii:

nerespectarea obligatiilor contractuale rezultate din Contractul de servicii de Calatorie;

cauzarea de vatamari corporale sau aducerea de injurii unui angajat Activ Eventuria sau partener local Activ Eventuria;

cauzarea intentionata de distrugeri de bunuri care s-au soldat cu raport al politiei locale sau reclamatie din partea partenerului local pe durata desfasurarii vacantei;

comportament necivilizat, lipsit de respect sau reclamatii catre terti fara a fi fost instiintati cu privire la nemultumiri sau iregularitati constatate.

Sectiunea 3. Dispozitii finale

3.1. Prin participarea la acest Program, participantii sunt de acord sa respecte si sa se conformeze termenelor si conditiilor prezentului Regulament Oficial.

3.2. Oricine poate obtine informatii suplimentare referitoare la regulamentul de functionare a programului, apeland numarul de telefon: 021 33 55 455 sau 0348 439 132 sau solicitand acest lucru in scris la adresa de e-mail info@eventuria.ro

3.3. In scopul protejarii datelor personale ale participantilor la program, serviciul clienti va solicita anumite informatii pentru a stabili identitatea clientului. Daca operatorul de la serviciul clienti nu a stabilit in mod corespunzator identitatea clientului, el este indreptatit sa refuze furnizarea de informatii.

3.4. Group G4 Promotion SRL se obliga sa administreze in conditii de siguranta si numai pentru promovarea si furnizarea de servicii turistice datele personale pe care clientii le furnizeaza societatii. Group G4 Promotion SRL are dreptul de a inregistra si prelucra date cu caracter personal, fiind inregistrata la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal, cu nr. 16760, conform Legii nr. 677/2001 si a Legii 506/2004.

3.5. Conform Legii, clientii Activ Eventuria beneficiaza de dreptul de acces si de interventie asupra datelor, dreptul de a nu fi supusi unei decizii unilaterale a Activ Eventuria si de a se adresa justitiei. Totodata, clientii au si dreptul de a se opune prelucrarii datelor si de a solicita stergerea acestora. Pentru exercitarea acestor drepturi, clientii sunt rugati sa adreseze o cerere scrisa, datata si semnata, la Group G4 Promotion SRL, folosind datele de contact de mai sus. Puteti citi Politica noastra de confidentialitate AICI.

Voucher de calatorie cadou

Organizatorul campaniei "Voucher cadou" este Group G4 Promotion SRL, cu sediul in Str. Smeurei nr. 7, Pitesti, CP-110046, jud. Arges, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J 03 / 406 / 2003, cod unic de inregistrare RO 15308727, capital social 25.200 RON, reprezentata prin Administrator Carmen Nicolescu, denumita in continuare Agentia de turism organizatoare „Activ Eventuria”. Participantii la campanie sunt obligati sa respecte termenii si conditiile Regulamentului Oficial, potrivit celor mentionate mai jos (denumit in continuare "Regulament"). Regulamentul sta la dispozitia oricarui participant la campanie, pentru consultare, pe site-ul www.activtours.ro si www.eventuria.ro

Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica sau schimba prezentul Regulament, urmand ca astfel de modificari sa intre in vigoare numai dupa anuntul prealabil de prezentare al acestor modificari in mod public/pe website-ul www.activtours.ro si www.eventuria.ro

Sectiunea 1. Aria de desfasurare a programului voucher cadou

Campania se desfasoara pe teritoriul Romaniei, la sediul principal al „Activ Eventuria” si la punctele sale de lucru, cu posibilitatea extinderii si la alti potentiali parteneri.

Sectiunea 2. Durata campaniei

Campania "Voucher cadou" se va desfasura pe toata durata existentei Group G4 Promotion SRL. „Activ Eventuria” isi rezerva dreptul de a intrerupe programul mai devreme, dar nu fara a anunta posesorii de vouchere cu minimum 30 zile inainte de data stabilita pentru incetarea acestuia. Instiintarea referitoare la incetarea campaniei va fi afisata de „Activ Eventuria” cu cel putin 30 de zile inainte de data incetarii campaniei pe site-ul www.activtours.ro, www.eventuria.ro si la eventualii parteneri. In situatia incheierii campaniei vouchere emise pana la acea data raman valabile in conditiile prezentului Regulament.

Sectiunea 3. Conditii de participare

La campania "Voucher cadou" poate participa orice persoana fizica romana sau straina care a implinit 18 ani.

Sectiunea 4. Voucherul de calatorie cadou

4.1. Definire: "Voucherul de calatorie" este un certificat de valoare nominal emis de „Activ Eventuria” si care se poate rascumpara numai de la Group G4 Promotion SRL de catre persoana care il detine si al carei nume este inscriptionat pe voucher ca Beneficiar. Voucherele pot fi utilizate pentru a plati, partial sau integral, valoarea oricarui serviciu turistic de la „Activ Eventuria”.

4.2. Tipuri de vouchere de calatorie: Voucherele de calatorie pot fi materializate (fizice) sau dematerializate (electronice) si sunt de 2 tipuri: Nominale si Cadou.

Voucherul de Calatorie NOMINAL poate fi folosit doar de catre persoana pe numele careia a fost emis. Este un voucher dematerializat, electronic. La solicitarea expresa a beneficiarului acestea se pot materializa. Scopul voucherului de calatorie nominal este de avans la plata unui viitor serviciu „Activ Eventuria”.

Voucherul de Calatorie CADOU poate fi folosit doar de catre beneficiarul specificat in momentul achizitiei, altul decat cel care face plata. Acest voucher este materializat, avand scopul de a fi oferit ca dar sub forma unei plati partiale sau integrale a unui viitor serviciu „Activ Eventuria”.

Voucherul de Calatorie Nominal poate fi preschimbat in Voucherul de Calatorie Cadou la solicitarea expresa scrisa a beneficiarului.

4.3. Forma voucherului de calatorie: Voucherul de calatorie contine urmatoarele informatii:

Nume Beneficiar

Numele persoanei care a facut achizitia (in cazul voucherului de tip cadou)

Valoarea voucherului

Data achizitiei

Perioada de valabilitate a voucherului

Codul unic de identificare al voucherului.

4.4. Valoarea voucherului de calatorie: Voucherul de calatorie nu are o valoare predefinita. Valoarea acestuia este data de suma achitata in contul „Activ Eventuria”.

Sectiunea 5. Mecanismul campaniei

5.1. Achizitia: Persoana doritoare sa achizitioneze un Voucher de calatorie va contacta telefonic sau prin e-mail Group G4 Promotion SRL - „Activ Eventuria” si isi va declara intentia de a achizitiona un Voucher de calatorie, specificand totodata si suma pe care doreste sa se emita voucherul. Suma poate fi achitata prin card de credit/debit, in numerar la unul dintre sediile „Activ Eventuria”, sau prin ordin de plata, in euro sau in lei (caz in care se foloseste cursul BNR + 2% din ziua emiterii facturii). La cerere se pot emite mai multe vouchere printr-o tranzactie, specificandu-se valoarea pe care trebuie s-o aiba fiecare voucher in parte. Voucherele de calatorie „Activ Eventuria” se pot achizitiona numai in sediile „Activ Eventuria”, iar la cumpararea voucherelor se emite factura fiscala cu mentiunea “Avans servicii turistice cf. Voucher Cadou SERIA ACT_EV_nr. …./data – nume/prenume Beneficiar”. Voucherele vor fi primite pe email dupa finalizarea comenzii si achitarea contravalorii Facturii Fiscale de avans servicii turistice aferente Voucherului. Voucherele Cadou vor fi transmise si prin posta, la cerere, la adresa specificata de catre platitor.

5.2. Preschimbarea in servicii. Voucherele „Activ Eventuria” pot fi utilizate numai pentru preschimbarea acestora in servicii „Activ Eventuria”. Voucherele nu pot fi rascumparate. Preschimbarea voucherelor in servicii se face doar la sediul „Activ Eventuria” si la puncte de lucru ale acesteia. Pentru a transforma un Voucher de calatorie intr-un serviciu „Activ Eventuria”, beneficiarul trebuie sa contacteze „Activ Eventuria” pentru a-si exprima dorinta de a folosi valoarea sa pentru a achita, partial sau integral, orice pachet de vacanta „Activ Eventuria”. Daca tariful serviciilor turistice care se doresc a fi achizitionate de la „Activ Eventuria” este mai mare decat cel al voucherului, diferenta se poate achita prin card de credit/debit, numerar sau OP. Voucherul poate fi folosit o singura data, astfel ca dupa achizitia serviciului turistic, valoarea voucherului devine nula. Sumele neutilizate de pe Voucherul de Calatorie se transforma intr-un nou voucher inscriptionat cu valoarea ramasa neutilizata.

Preschimbarea voucherelor in servicii este dreptul exclusiv al beneficiarului voucherului. Daca exista dubii vis-a-vis de identitatea posesorului in momentul preschimbarii voucherului, „Activ Eventuria” isi rezerva dreptul de a-l legitima pe acesta. In cazul in care posesorul de voucher nu-si poate dovedi identitatea, „Activ Eventuria” nu va efectua preschimbarea in servicii turistice, iar suma achitata va ramane stocata in cont pana la dovedirea identitatii.

5.3. Valabilitatea voucherelor: Beneficiarul voucherului are la dispozitie doi ani de zile pentru a-l folosi pentru orice serviciu „Activ Eventuria” (dupa aceasta data, devine nul). Utilizarea partiala a a unui voucher prelungeste perioada de valabilitate a sumei ramase cu inca 24 de luni.

Sectiunea 6. Voucherele deteriorate, pierdute sau furate

Daca un voucher materializat s-a deteriorat, a fost furat sau pierdut, si se dovedeste ca nimeni nu a beneficiat de servicii in schimb, beneficiarul are dreptul, la cerere, la emiterea unui nou voucher.

Sectiunea 7. Observatii

O vacanta achitata prin intermediul voucherelor de calatorie nu este purtatoare de discount de Early Booking. In schimb beneficiarul voucherului va obtine in urma calatoriei lui puncte de fidelizare.

Sectiunea 8. Functionarea serviciului de relatii cu clientii

Posesorii de vouchere pot obtine informatii suplimentare apeland numarul de telefon: 021 33 55 455 sau 0348 439 132, sau solicitand acest lucru in scris la adresa de e-mail: info@eventuria.ro. La aceleasi date de contact trebuie declarate schimbarea datelor personale ale beneficiarului in caz de casatorie ori divort.

Sectiunea 9. Protectia datelor personale

Group G4 Promotion SRL se obliga sa administreze in conditii de siguranta si numai pentru promovarea si furnizarea de servicii turistice datele personale pe care clientii le furnizeaza societatii. Group G4 Promotion SRL are dreptul de a inregistra si prelucra date cu caracter personal, fiind inregistrata la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal, cu nr. 16760, conform Legii nr.677/2001 si a Legii 506/2004.

Conform Legii 677/2001, clientii „Activ Eventuria” beneficiaza de dreptul de acces si de interventie asupra datelor, dreptul de a nu fi supusi unei decizii unilaterale a „Activ Eventuria” si de a se adresa justitiei. Totodata, clientii au si dreptul de a se opune prelucrarii datelor si de a solicita stergerea acestora. Pentru exercitarea acestor drepturi, clientii sunt rugati sa adreseze o cerere scrisa, datata si semnata, la Group G4 Promotion SRL, folosind datele de contact de mai sus.

SECTIUNEA 10. Regulamentul oficial

Regulamentul Oficial este disponibil pentru consultare in mod gratuit oricarui participant la program pe site-ul „Activ Eventuria”: www.activtours.ro si www.eventuria.ro Pentru informatii suplimentare, se poate apela 021 33 55 455 / 0348 439 132 sau scrie pe e-mail: info@activtours.ro - info@eventuria.ro

Prin participarea la acest Program, participantii sunt de acord sa respecte si sa se conformeze termenelor si conditiilor prezentului Regulament al Agentiei de turism „Activ Eventuria”.

Sectiunea 11. Tipuri de Abonamente si extra Facilitati membri si non-membri

Cine suntem, Eventuria & ActivTours, si ce putem face pentru voi?

Echipa ActivTours & Eventuria va multumeste anticipat pentru vizita website-ului si alegerea serviciilor noastre!

Suntem recunoscuti pentru promptitudine si profesionalism (vezi DESPRE NOI & IMPRESII TURISTI), va respectam optiunile si timpul, astfel încat dorim sa facem urmatoarele precizari, ca sa avem cu totii de castigat:

✅ apelati la CONSULTANTA si EXPERTIZA noastra, profitati de tot know-how-ul si cunostintele noastre acumulate în ani multi de munca dedicata, în workshop-uri si ateliere de lucru de specialitate, în infotrip-uri sau propriile vacante (ale noastre, dar, mai ales, ale turistilor nostri cu care comunicam permanent)

✅ pentru preturi avem motorul de cautare in website si le puteti analiza, in functie de furnizorii agreati

✅ nu vom face rabat la calitate sau la pret doar pentru a fi ”cei mai ieftini”. Nu dorim sa fim cei mai ieftini, dorim sa fim cei mai buni. Ceea ce noua nu ne place, cu siguranta nu vom recomanda.

✅ nu practicam politici comerciale de dumping | pretul cel mai mic în detrimentul calitatii si sigurantei serviciilor pe care le putem confirma. Aceasta este clientela noastra si preferam sa lucram cu oameni care îsi doresc vacante reusite, servicii de calitate si sigure, vacante organizate în cel mai mic detaliu si lipsa grijilor.

✅ ne intereseaza feedback-ul vostru post-sejur. Nu uitati sa ne trimiteti un simplu e-mail sau mesaj pe Whatsapp – ne hranim cu bucuria vacantelor implinite.

A. pentru ofertele de vacanta - pachete turistice care includ zbor avion sau transport bus, inclusiv simple cazari pentru 1 pana la oricate nopti doriti, accesati website-ul nostru dedicat: https://www.activtours.ro/ si veti gasi preturile si disponibilitatile, actualizate dinamic si în timp real, în motorul de cautare (vacante cu avionul, vacante cu autocarul, hoteluri).

Puteti REZERVA SINGURI, sau ne puteti indica noua ce anume v-ar placea / v-ati ales, ACHITA chiar ONLINE, avand mai multe optiuni de plata, cu cardul de debit sau de credit!

B. pentru pachetele turistice personalizate (pachete de vacante la cheie - all inclusive, cu tot ceea ce veti dori inclus, de la transport, cazari multiple, transferuri, activitati si excursii la destinatie, servicii V.I.P., diverse alte rezervari si facilitati în destinatia vizata) vom oferta gratuit maximum 1 oferta / maximum 1 destinatie / familie sau grup de prieteni / calatori.

Începand cu a 2-a oferta, vom percepe o taxa de consultanta de 50 EURO/oferta, taxa pe care o veti recupera în cazul rezervarii ferme (nu riscati nimic daca doriti o vacanta reusita) sau o veti pierde, daca NU veti rezerva.

De ce aceasta taxa de consultanta? Pentru ca:

munca se plateste, pentru ca

nimeni nu munceste pro bono, pentru ca

✅dorim sa avem clienti seriosi, care sa ne respecte munca, timpul, sanatatea si sa înteleaga ca realizarea unui pachet turistic la comanda înseamna mult efort din partea Consultantului Expert, resurse umane si materiale blocate si nu putem sa primim feedback-uri negative si neproductive.

Credem in parteneriate win-win, traim cu totii intr-o economie de piata, cu siguranta ne cunoastem fiecare concurenta si încercam sa aducem plusvaloare pentru serviciile oferite, astfel încat sa ne fidelizam turistii si avem grija sa castige toata lumea. Astfel, vom putea organiza cat mai multe vacante reusite împreuna!

Am decis sa luam aceste masuri deoarece personalul nostru expert este suprasolicitat, iar timpul si sanatatea fiecaruia dintre noi sunt cele mai importante - am trecut printr-o perioada grea cu totii si dorim doar sa ne respectam reciproc.

Cine stie ca are un anumit buget de vacanta sau doreste o anumita oferta este bine sa ne spuna de la inceput, iar noi ii vom confirma sau nu, dupa posibilitati. Altfel, nu ii vom mai prelua vreodata cereri si ar fi pacat sa stricam o relatie de prietenie si comerciala poate deja construita, din cauza lipsei de transparenta si onestitate in ceea ce priveste asteptarile fiecaruia.

C. pentru Calatorii si clientii nostri care vor mai mult de 1 oferta personalizata/sejur, avem urmatoarele posibilitati:

✅ taxa de consultanta de 50 euro achitata înainte de prelucrarea ofertei, care se va scadea din pretul pachetului, la achizitia acestuia;

✅ abonament client BRONZE contra-cost 200 euro/an sau client existent care a achizitionat de la noi vacante în anul precedent în valoare de minim 5000 de euro, care permite pana la 10 oferte personalizate/an;

✅ abonament client SILVER contra-cost 400 euro/an sau client existent care a achizitionat de la noi vacante în anul precedent în valoare de minim 10.000 de euro, care permite pana la 20 oferte personalizate/an;

✅ abonament client GOLD contra-cost 600 euro/an sau client existent care a achizitionat de la noi vacante în anul precedent în valoare de minim 15.000 de euro, care permite pana la 30 oferte personalizate/an;

✅ abonament client PLATINUM contra-cost 800 euro/an sau client existent care a achizitionat de la noi vacante în anul precedent în valoare de minim 20.000 de euro, care permite pana la 40 oferte personalizate/an.

✅CLIENTII V.I.P. sunt clientii care achizitioneaza vacante în valoare de peste 20.000 de euro/an si care au, din partea noastra, oferte personalizate nelimitate si tratament preferential, suport gratuit 24 h/24, 7 zile/7, oricand, în orice conditii.

Cu siguranta toate aceste costuri se vor compensa cu reducerile din ✅politicile noastre de fidelizare si ✅variantele de oferte competitive pe care vi le vom oferi! Prin urmare, toata lumea va avea de castigat, iar expertii nostri se vor putea concentra pe ✅siguranta, ✅consultanta, ✅servicii de calitate si nu vor pierde timp pretios cu tot felul de contraoferte inutile!

Aceste masuri au fost luate în ultimul timp pentru ca noi ne respectam angajatii, dar si clientii seriosi, sanatatea, dar si pentru a preveni furtul de know-how (ActivTours & Eventuria este Marca Inregistrata cu nr. 138708 ) si efortul consultantilor nostri experti, care trateaza cu seriozitate si respect fiecare solicitare. De asemenea, dorim a-i elimina pe acei clienti care, fie nu stiu ce doresc de la o vacanta, nu doresc sa clarifice de la început foarte bine, cauta ”pretul cel mai mic în detrimentul calitatii, iar apoi vin cu reclamatii...”, nu apreciaza munca profesionista si dedicata, nu respecta si nu pretuiesc timpul, sanatatea tuturor etc. Pentru preturi, Internetul este plin - puteti alege, compara, verifica, insa aveti grija CE alegeti si CE servicii sunt incluse în acel ”pret mic”...

Noua ne face placere sa va ajutam în obtinerea vacantei dorite, în bugetul alocat acesteia, insa dorim sa fim tratati cu acelasi respect, iar munca sa ne fie apreciata.

Cautarile de variante de calatorie si preturi competitive consuma ore si zile din viata fiecaruia dintre noi si nu este frumos sa nu stim la ce sa ne asteptam din partea celor care ne solicita aceste servicii.

Ca în orice serviciu de consultanta, acumularea de cunostinte si detinerea unor informatii de profil costa, de aceea e bine sa profitati de ceea ce va putem oferi si sa ne lasati sa va ajutam în organizarea unor vacante reusite. Pentru a merge într-o destinatie, cheltuiala oricum se face - nu ar fi pacat sa nu profitati la maxim de ea, astfel încat sa mai vedeti si alte destinatii din lumea asta atat de mare si de frumoasa?!? Reflectati...

🎯La Activ Tours | Vacante. Experiente. Amintiri si la Eventuria | Simplu. Sigur. Alaturi de Idolii tai life is one love travel & events story ...

Eventuria este Partenerul Tau de Incredere

✅ Eventuria | Simplu. Sigur. Alaturi de Idolii tai te duce, cu risc 0 pentru tine, la:

🎼 concertul preferat: pop-rock, hard-rock&metal, latino&pop, urban&soul, clasice si jazz, k-pop, c-pop, you name it!

🎼 la festivaluri celebre: Tomorrowland, Wireless, Lollapalooza, Ultra-Europe, Rock in Rio, BPM Festival, ParkLife, AirbeatOne, Coachella, Sziget, RBC Ottawa, Leeds, Latitude, NOS Alive, Download, Lucca Summer, British Summer, Oktoberfest, Pal Mundo, Ibiza Summer, Isle of MTV Malta etc.

🎬spectacole de musical, teatru, opera, muzica simfonica si circ

⚽meciurile de fotbal din campionatele europene si Champions League/Europa League,

🎾 turneele de tenis Roland Garros, Wimbledon, Mutua Open, Monte Carlo Rolex Masters, BNL D`Italia, Laver Cup, Erste Bank Viena, BNP PariBas, Miami Open, Australian Open, Nitto Turneul Campionilor ATP, Turneul Campioanelor WTA

🏀 la competitii de handbal, baschet, volei, rugby sau golf,

🥇 la competitiile de atletism / ski / patinaj / sporturi olimpice,

🏎️🏎️🏎️🚘last, but not least, la competitiile de motorsport (Formula 1, Moto GP, Rally&Track) sau

🪂 iti poate furniza cele mai interesante pachete turistice de sporturi X-treme & Adventure.

Aceste pachete turistice ✅predefinite & achitate, ✅garantate 100% de noi si furnizorii nostri contin:

cazare/mic dejun

✅biletul de intrare la eveniment, categoria de baza/standard

✅asigurare Travel Storno cu risc Covid-19 inclus!

Alte servicii precum:

✅categorie superioara de hotel sau bilet de intrare,

✅bilete de avion, zile suplimentare de cazare sau alte activitati la fata locului (excursii, alte evenimente) se pot adauga la cererea ta, contra-cost!

Suntem ✅flexibili, ✅experti, ✅siguri, ✅specializati pe acest segment de travel si personalizam pachetele turistice în functie de optiunile tale!

Din 2003 am construit ✅parteneriate solide cu furnizorii nostri si ne mandrim cu ✅feedback-ul pozitiv al celor ca tine, care ne-au acordat deja încrederea!

Oferim servicii turistice cu risc 0 pentru tine la cele mai frumoase ✅evenimente sportive, ✅concerte, ✅festivaluri!

Noi suntem aici ca tu sa te bucuri de avantajele unei 🎯 vacante sigure, intense, organizate in cele mai mici detalii, cu grija unor profesionisti pentru prietenii lor.

Pe scurt: ce pierzi daca nu alegi Eventuria?!?

✅ Devii automat membru in #EventuriaTravelClub si vei castiga un voucher de reducere 1% din valoarea pachetului pe care-l poti folosi in rezervarea urmatoarei vacante.

Pentru fiecare rezervare efectuata vei primi in puncte “Eventuria” 1% din valoarea acesteia 🎁.

De ziua ta, in fiecare an, Eventuria te rasplateste cu alte 100 de puncte pe care le poti folosi in rezervarile tale.

✅ Daca ne recomanzi serviciile si ne trimiti prietenii si familia, vei castiga alte 100 de puncte (tu si ei), pe care le cumulezi in reduceri pentru vacantele tale viitoare.

Daca vrei sa nu pierzi oportunitatea de a calatori si castiga in acelasi timp, contacteaza-ne! Suntem aici ca ✅sa te ajutam in alegerea vacantei dorite, ✅sa ne fidelizam prietenii si ✅sa ne bucuram impreuna.

Bootstrap Image Preview