CONTRACT DE COMERCIALIZARE A PACHETELOR DE SERVICII DE CĂLĂTORIE

Nr. ##....## din data de ##...##

Părțile Contractante

Societatea GROUP G4 PROMOTION SRL, agenția de turism ACTIV EVENTURIA BY ACTIV TOURS&TRAVELS, cu sediul în Bd. Republicii, nr. 40, Bl. 1, Ap. 4, 110011, Pitești, Jud. Argeș, înregistrată la Reg. Comerțului sub nr. J03/406/2003, având cod de înregistrare fiscală RO15308727, cont bancar RO56RZBR0000060003112697 – LEI deschis la Banca Raiffeisen Pitești, Agenția 2 Vasile Milea, tel. 021 33 55 455, Licenta turism nr: 700 / 22.01.2019 Polita asigurare Seria I nr: 52547 valabila: 10.12.2019 – 09.12.2020 – SC OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP S.A. (office@omniasig.ro, tel: 0214057420); Brevet turism nr: 10384 / 29.09.2005 – Titular: Nicolescu Carmen, ACTIV EVENTURIA by ACTIV TOURS & TRAVELS este Marca Inregistrata cu nr. 138708 / 23.04.2015, e-mail: info@activtours.ro, reprezentată de conf. univ. dr. Carmen Nicolescu, denumită în continuare Agenția

și Călătorul/Reprezentantul Călătorului, dl./d-na ##CLIENT_NAME## domiciliat/ă în ##CLIENT_ADDRESS##, posesor/e al cărții de identitate/pașaport Seria/Nr. ##CLIENT_ID## CNP ##CLIENT_CNP##, email ##CLIENT_E-mail##, telefon ##CLIENT_TEL##, denumit în continuare ”Călătorul”, au convenit la încheierea prezentului Contract, denumit în continuare ”Contractul”.

I. OBIECTUL CONTRACTULUI.

1.1. Obiectul contractului il constituie:

1.1.1. Vanzarea de catre Agențieîn calitate de agenție de turism Organizatoare, a pachetului de servicii de calatorie inscris in voucher, bilet de odihna, tratament, bilet de excursie, bonul de comanda, alt inscris anexat prezentului contract si eliberarea documentelor de plata si calatorie. Agenția de turism Activ Eventuria are calitatea de Organizator, conform prevederilor legale in vigoare, pentru urmatoarele tipuri de pachete de servicii de călătorie menționate în prezentul contract: pachete compuse din mai multe servicii de călătorie, pachete turistice de evenimente Eventuria, cazări intern și extern. Drept urmare, pentru aceste tipuri de pachete Agenția ofera garanții privind rambursarea tuturor plăților efectuate de către sau pe seama călătorilor, îmăsura în care serviciile relevante nu sunt furnizate ca urmare a insolvenței Agenției Activ Eventuria.

1.1.2. Intermedierea de catre Agenția Activ Eventuria, care acționează ca șagenție de turism Intermediară, conform prevederilor legale in vigoare și contractelor încheiate de către Agenția Activ Eventuria cu alte agenții de turism Organizatoare (în aceasta situație agenția de turism Organizatoare, alta decât Agenția Activ Eventuria, va fi denumită pe tot parcursul prezentului contract Agenția sau Organizatorul), a pachetului de servicii de călătorie constituit de către Organizator, înscris în voucher, bilet de odihnă, tratament, bilet de excursie, Bonul de comanda, alt înscris anexat prezentului contract și eliberarea documentelor de plată șcălătorie.  Agenția Activ Eventuria are calitatea de Intermediar, conform prevederilor legale in vigoare, pentru urmatoarele tipuri de pachete de servicii de calatorie mentionate in prezentul contract: REV.

Drept urmare, pentru aceste tipuri de pachete Organizatorul oferă garanții privind rambursarea tuturor plăților efectuate de către sau pe seama călătorilorîmăsura în care serviciile relevante nu sunt furnizate ca urmare a insolventei Organizatorului, Agenția Activ Eventuria informând în mod corespunzător Calatorulîn baza Formularului privind informarea precontractuală, despre aceste garantii.

1.2. Caracteristicile pachetului de servicii de călătorie, cât și precizarea calității Agenției Activ Eventuria îrelația cu Călătorul (agenție de turism Organizatoare sau Intermediară) se regasesc în Bonul de comandă, care va fi rezumat in tabel 1, parte integrantă a prezentului contract.

Tabel 1. 

DESTINATIE

 

Hotel/Camera

Nr. Nopti:

Masa:

Pret/Pers./Sejur:

PERIOADA:

PRET TOTAL SERVICII:

*SERVICII INCLUSE

 

OBS./NOTE: (restrictii, penalizari, rate de plata, conditii speciale ale pachetului de servicii etc.):

 

ORGANIZATOR (*se va preciza agentia de turism organizatoare a pachetului turistic cu datele de contact/asigurare, atunci cand ACTIV EVENTURIA este doar Agentie Intermediara):

SC ……………………………….…………..……SRL, agentia............................................tel. …………………….. email………………………, titulara licentei de turism…………/…………., Polita de Asigurare emisa de …………………..seria ….…..nr…………… privind rambursarea cheltuielilor de repatriere si/ sau a sumelor achitate de catre turist. in caz de insolventa.

II. ÎNCHEIEREA CONTRACTULUI.

2.1. Contractul se încheie, după caz, în momentul semnarii lui sau a Bonului de comanda, care este parte integrantă a contractului, de către Călător sau prin acceptarea condițiilor contractuale de servicii de călătorie, inclusiv în cazul celor achiziționate la distanță prin telefon și/sau mijloace electronice. 

Se consideră acceptare a condițiilor contractuale de servicii de călătorie, în cazul celor achiziționate la distanță prin telefon sau mijloace electronice:

a) Exprimarea acordului Călătorului prin transmiterea catre Agenție a unui mesaj electronic de pe adresa de e-mail declarată de Călător ca adresa de corespondență/contact;

b) Exprimarea acordului verbal, în cadrul conversației telefonice purtate de catre călător cu un reprezentant al Agenției, cu condiția ca conversația telefonică să fie înregistrată, iar Călătorul a fost de acord cu înregistrarea conversației telefonice;

c) Exprimarea acordului prin achitarea de catre Călător a contravalorii pachetului de servicii de călătorie în baza facturii emise de Agenție;

2.2. Pentru procesarea unei rezervari de servicii de calatorie, Agenția poate solicita un avans de până la 90% din prețul pachetului sau plata integrală a contravalorii pachetului, îfuncție de data la care Călătorul solicită serviciile. 

2.3.  În  cazul  în  care, cu acordul Călătorului,  prezentul  contract  este  pus  integral  la  dispoziția  acestuia  sub  formă  de  catalog,  pliant,  alte  inscrisuri,  site-ul Agenției sau alte mijloace de comunicare electronică (e-mail, fax etc.), obligația de informare a Călătorului este considerată îndeplinită prin înscrierea acestei informații în Bonul de comandă, oricare dintre documentele de călătorie sau documentele fiscale furnizate Călătorului de Agenție, respectiv daca contractul prezentat calatorului in modalitatile prevazute mai sus, contine informatiile prevazute la art. 7 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 2/2018 republicata privind activitatea de comercializare a pachetelor de servicii de calatorie, nefiind necesară încheierea în formă scrisă pe suport hârtie a contractului privind pachetul de servicii de călătorie. 2.4. Informatiile si fotografiile prezentate in cataloagele, ofertele speciale, site-urile, materialele publicitare prezinta si ilustreaza stilul hotelului, caracteristicile generale ale camerelor, imaginile fiind orientative si cu caracter informativ. Camera primita de calator poate sa nu corespunda in toate cazurile cu fotografia din cataloage, oferte speciale, site-uri, materiale publicitare s.a.

2.5. Contractul înceteaza de drept odată cu finalizarea prestării efective a pachetului de servicii de călătorie inscris in documentele de călătorie. 

III. PREȚUL CONTRACTULUI SI MODALITĂȚI DE PLATĂ

3.1. Pretul total al pachetului este de ##PRET TOTAL COMANDA##, inclusiv toate taxele, comisioanele, tarifele si alte costuri suplimentare suportate de Agenție. Daca pretul nu este specificat in prezentul contract, atunci acesta este specificat in bonul de comanda (daca exista), alte documente de calatorie, cataloage, pliante, alte inscrisuri puse la dispozitie calatorului, site-ul agentiei, alte mijloace de comunicare electronica si/sau pe factura fiscala eliberata de Agentie. In situatia contractarii serviciilor turistice in regim early booking/rezervari timpurii sau oferte speciale/last minute/pachete turistice de evenimente Eventuria, reducerea este inclusa in pachet, iar procentul precizat se aplica numai serviciilor de cazare. In acest caz, orice modificare a contractului, solicitata de calator, determina anularea rezervarii initiale cu penalizarile aferente si refacerea acesteia la pretul si conditiile din momentul reinscrierii. De asemenea, nerespectarea conditiilor de plata aplicate rezervarilor tip EarlyBooking/Rezervari Timpurii/Oferte speciale determina modificarea pretului pachetului conform ofertei standard.

3.2. Modalitati de plata:

3.2.1. La incheierea contractului se achita: un avans in suma de ---XXXX---- din pretul contractului, apoi se va achita pana la data de XX.XX.20XX suma de ---------XXXX------, pana la data de XX.XX.20XX suma de ---XXXX----. Depasirea termenului de plata determina aplicarea unei penalitati de 0,3% pentru fiecare zi de intarziere, procent aplicat la suma scadenta si neachitata.

3.2.2. in cazul in care la incheierea contractului s-a perceput un avans, plata finala se va face astfel:

a) pentru serviciile turistice care necesita confirmare din partea prestatorilor, conform termenelor de plata comunicate de agentie in scris, prin bonul de comanda/e-mail, sau alte mijloace de comunicare.

b) pentru serviciile turistice care nu necesita confirmare din partea prestatorilor, dupa cum urmeaza:

A. termene de plata oferta STANDARD (oferta care nu include nicio reducere si este oferta de catalog)

30% din pretul pachetului turistic - la inscriere;

50% din pretul pachetului turistic - cu minim 60 zile inaintea plecarii;

20% din pretul pachetului turistic - cu minim 30 zile inaintea plecarii.

100% la rezervare, cand termenul de plata este mai mic de 20 de zile inainte de data calatoriei.

*sau alte transe/rate de plata, la date stabilite de comun acord cu Călătorul și menționate în contract.

B. termene de plata oferta EARLY BOOKING / OFERTE SPECIALE / LAST MINUTE / PROMO

20% din pretul pachetului turistic - la inscriere;

50% din pretul pachetului turistic - la termenul limita al pragului Early Booking aplicat la inscriere;

30% din pretul pachetului turistic - cu minim 30 zile inaintea plecarii.

100% la rezervare, cand termenul de plata este mai mic de 20 de zile inainte de data calatoriei sau in cazul anumitor oferte speciale/last minute.

*sau alte transe/rate de plata, la date stabilite de comun acord cu calatorul si mentionate in contract.

C. termene de plata oferta SERVICII TURISTICE EVENTURIA (*pachetele turistice de evenimente)

- 50% din pretul pachetului turistic la inscriere;

- 50% din pretul pachetului turistic cu 30 de zile inainte de data calatoriei.

*sau alte transe/rate de plata, la date stabilite de comun acord cu calatorul si mentionate in contract.

3.3. Conditiile de plata de mai sus (oferta standard si oferta early booking) se aplica in toate cazurile, cu exceptia celor in care programul valorificat / confirmat are propriile reguli de achitare (vezi conditiile ofertei sau ale programului turistic la rezervare). In cazul in care in Bonul de comanda/oferta sunt prevazute alte conditii de plata decat cele de la lit. A) - C) din prezentul p. 3.2., intotdeauna se aplica exclusiv conditiile din Bonul de comanda/oferta sau cele stabilite de comun acord cu Calatorul.

3.4. In situatia pachetelor turistice de evenimente, promovate sub numele generic EVENTURIA, cunoscute ca produse proprii ale marcii inregistrate nr. 138708/23.04.2015 ACTIV EVENTURIA by ACTIV TOURS&TRAVELS, care contin si biletele de intrare la evenimente sportive/culturale/muzicale, avansul de achitat este minim 50% si aceste pachete turistice, odata confirmate de agentie si agreate de calator, devin ferme, iar penalizarile sunt de 100%. La aceste pachete recomandam insistent incheierea unei asigurari storno travel la confirmare, pentru acoperirea cheltuielilor in cazul unor evenimente neprevazute asigurate, de natura personala, ale calatorului.

3.5. Plata serviciilor turistice externe aferente contractului se poate efectua intr-o singura moneda, in valuta specificata in contract, sau in RON, la cursul de vanzare comunicat de Banca Raiffeisen in ziua emiterii facturii fiscale, conform art. 290 alin. 2 Cod Fiscal.

a. Plata se poate face cash/la sediile agentiei din Bucuresti sau Pitesti,

b. cu card, prin POS sau cu virament bancar/depunere in conturile firmei SC GROUP G4 PROMOTION SRL, pe baza facturii fiscale emise de catre Agentie, cu mentiunea ca toate comisioanele si spezele bancare revin in sarcina platitorului, respectiv Calatorului, astfel:

Conturi SC GROUP G4 PROMOTION SRL (RO15308727 / J03/406/2003), titular pentru agentia ACTIV EVENTURIA by ACTIV TOURS&TRAVELS:

Lei/RON - RO56RZBR0000060003112697- Raiffeisen Bank

Euro/EUR - RO45RZBR0000060003543963 - Raiffeisen Bank

Lei/RON - ING Bank RO16INGB0000999901141828 – ING Bank

Euro/EUR – RO26INGB0000999901141842 - ING Bank

3.6. Plata serviciilor turistice interne (cu locul de desfasurare in Romania) se efectueaza in RON si se mai poate efectua si cu vouchere de vacanta. Plata serviciilor turistice se face respectand prevederile OUG nr. 8/2009, a normelor metodologice si anexelor acesteia. In cazul in care calatorul renunta la pachetul de servicii turistice achizitionat cu vouchere de vacanta, agentia ii poate oferi acestuia un pachet de servicii turistice la o valoare initiala, mai putin penalitatile aferente, calculate conform prevederilor capitolului VI din prezentul contract, sau ii poate oferi calatorului un pachet de servicii turistice la o valoare mai mare fata de pachetul achizitionat initial din care au fost scazute penalitatile aferente prevazute la cap. VI, cu plata diferentei de pret. In niciun caz contravaloarea serviciilor achitate prin vouchere de vacanta nu poate fi restituita calatorului.

3.7. Conform OUG nr. 8/2009, in cazul renuntarii definitive la pachetul de servicii turistice de catre calator, agentia de turism nu poate restitui calatorului contravaloarea voucherelor de vacanta in bani. Voucherele de vacanta pot fi restituite calatorului de catre agentia de turism, in cazul renuntarii definitive la pachetul de servicii turistice, doar daca acestea nu au fost expediate emitentului de vouchere conform procedurii legale stabilite prin HG nr. 215/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice privind acordarea voucherelor de vacanta.

3.8. Pachetul de servicii turistice care poate fi achizitionat pe baza voucherelor de vacanta va cuprinde servicii de cazare (minim si obligatoriu), alimentatie publica, transport, tratament balnear, agrement, toate cu locul de desfasurare pe teritoriul Romaniei.

3.9. Pentru pachetele turistice de evenimente marca EVENTURIA (sportive, concerte, festivaluri, incentive), preturile pentru fiecare categorie de bilete sunt diferite de preturile inscrise pe biletele furnizate, diferenta reprezentand valoarea la care aceste bilete pot fi procurate de la diferiti furnizori/terti, incluzand atat adaosul comercial al acestora, comisionul agentiei si TVA. Pretul pentru diferitele categorii ii va fi comunicat calatorului, de fiecare data in scris, si va corespunde punctual unei anumite oferte, cu caracter limitat si cu termene clare de plata pentru calator, pentru a putea fi respectata oferta de catre agentie, in limita disponibilitatilor furnizorilor.

3.10. Agentia de turism organizatoare nu are dreptul sa solicite calatorului efectuarea platii finale cu mai mult de 5 zile inainte de data la care aceasta transmite calatorului documentele de calatorie in baza carora calatorul poate efectua serviciile de calatorie achizitionate.

IV. DREPTURILE SI OBLIGATIILE AGENTIEI

4.1. Agentia isi rezerva dreptul de a modifica unilateral clauzele prezentului contract inainte de inceperea executarii pachetului, daca aceste modificari sunt nesemnificative si a informat calatorul cu cel putin 24 de ore inainte de data inceperii calatoriei.

In cazul modificarii semnificative a uneia dintre prevederile esentiale ale contractului, inainte de inceperea executarii pachetului, cum ar fi: principalele caracteristici ale serviciilor de calatorie, modificarea locului de cazare, majorarea pretului cu peste 8%, sau daca nu se pot indeplini cerintele speciale ale calatorului pe care Agentia le-a acceptat, etc. aceasta are obligatia de a informa calatorul cu cel putin 10 zile inainte de data inceperii calatoriei. 

In cazurile prevazute la pct. 4.3 lit. b) si c), informarea se va face in timp util pentru a permite calatorului sa decida inceperea calatoriei. 

4.2. Agentia poate modifica pretul contractului in sensul majorarii sau micsorarii, dupa caz, aratand totodata modul de calcul al majorarilor sau micsorarilor de pret ale contractului. Majorarile de preturi sunt posibile numai ca o consecinta directa a schimbarilor legate de cel putin unul dintre urmatoarele aspecte si numai daca modificarea are loc ca urmare a schimbarilor legate de:

 (a) pretul transportului de pasageri care rezulta din costul carburantilor sau al altor surse de energie; 

 (b) nivelul taxelor sau al comisioanelor aplicabile serviciilor de calatorie incluse in contract, impuse de parti terte care nu sunt direct implicate in executarea pachetului, inclusiv taxele turistice, taxele de aterizare sau comisioanele de imbarcare sau debarcare in porturi si aeroporturi; sau 

 (c) cursul de schimb relevant pentru pachetul respectiv. 

Preturile stabilite in contract pot fi majorate, numai daca Agentia trimite calatorului o notificare clara si inteligibila privind aceasta crestere, insotita de o justificare a cresterii respective si de un calcul, pe un suport durabil, cu cel putin 20 de zile inainte de inceperea executarii pachetului.

4.3. Agentia este raspunzatoare de buna executare a serviciilor de calatorie incluse in contractul privind pachetul de servicii de calatorie, indiferent daca aceste servicii urmeaza sa fie furnizate de Agentie sau de un alt furnizor de servicii de calatorie, cu exceptia urmatoarelor cazuri: 

a) cand neindeplinirea sau indeplinirea defectuoasa a obligatiilor asumate prin contract se datoreaza calatorului; 

b) cand neindeplinirea obligatiilor se datoreaza unor cauze de forta majora sau unor imprejurari pe care nici Agentia, nici prestatorii de servicii nu le puteau prevedea sau evita, inclusiv, dar fara a se limita la: modificarea companiei aeriene, de orar sau de itinerar, intarzieri in traficul mijloacelor de transport, defectarea mijlocului de transport, accident, blocaje, lucrari sau reparatii pe drumurile publice), neindeplinirea grupului minim ca urmare a unor renuntari de ultima ora sau a neobtinerii vizelor pentru toti participantii. Agentia nu este raspunzatoare pentru prejudiciile cauzate calatorului ca urmare a intarzierilor curselor (inclusiv charter), a pierderii de bagaje si a altor imprejurari care revin exclusiv in sarcina transportatorului in temeiul actelor normative specifice; 

c) cand neindeplinirea obligatiilor se datoreaza unui tert care nu are legatura cu furnizarea serviciilor prevazute in contract, iar cauzele care au determinat neindeplinirea obligatiilor au un caracter imprevizibil si inevitabil. 

4.4. Agentia are obligatia sa furnizeze in scris calatorului sau prin orice mijloace de comunicare electronice convenite in scris cu calatorul (e-mail, fax, sms, whatsapp etc.), cu 3 zile inainte de data plecarii, urmatoarele informatii, in cazul in care acestea au suferit modificari, fata de cele stipulate in Bonul de comanda: 

a) ora programata de plecare, precum si orele programate ale opririlor intermediare, ale legaturilor de transport si ale sosirii; 

b) denumirea, sediul/adresa, numerele de telefon si de fax, adresele de e-mail ale reprezentantei locale a organizatorului si/sau a intermediarului ori, in lipsa acestora, un numar de apel de urgenta care sa ii permita contactarea organizatorului si/sau a intermediarului; 

c) pentru calatoriile minorilor neinsotiti de parinti, informatii care sa permita parintilor stabilirea unui contact direct cu copilul sau cu responsabilul de la locul cazarii copilului; 

4.5. Agentia Organizatoare este raspunzatoare pentru executarea corespunzatoare a tuturor serviciilor de calatorie incluse in prezentul Contract si este obligata sa acorde asistenta in cazul in care calatorul se afla in dificultate. Agentia acorda asistenta adecvata, fara intarzieri nejustificate, calatorului aflat in dificultate, cu conditia ca turistul calator sa contacteze agentia la telefon/whatsapp non-stop 004 0755013983 sau 004 0740091802 si sa o informeze asupra situatiei survenite, in cazul situatiilor de forta majora sau al unui eveniment pe care nici Agentia, nici Organizatorul sau furnizorul/prestatorul de servicii, cu tot efortul depus, nu il puteau prevedea sau evita, in special prin:

(a) furnizarea de informatii corespunzatoare privind serviciile de sanatate, autoritatile locale si asistenta consulara; si 

(b) acordarea de asistenta calatorului in ceea ce priveste efectuarea comunicarilor la distanta si sprijinirea acestuia in gasirea unor servicii de calatorie alternative. 

Agentia are posibilitatea de a pretinde un comision rezonabil pentru o astfel de asistenta in cazul in care calatorul este cel care a provocat situatia de dificultate in mod intentionat sau din propria neglijenta. Comisionul nu depaseste in niciun caz costurile efective suportate de Agentie.

4.6. Agentia este obligata sa informeze persoana care transfera contractul (cedentul), in conformitate cu p. 5.1. din prezentul contract, cu privire la costurile efective ale transferului. In cazul cesionarii contractului de servicii turistice catre un alt calator (cesionar), Agentia informeaza persoana care transfera contractul (cedentul), in conformitate cu pct. 5.1 din prezentul contract, cu privire la costurile efective ale transferului, iar cei doi, cedent si cesionar, vor fi solidari la plata costurilor integrale survenite datorita modificarilor conditiilor initiale de contractare. In niciun caz Agentia nu poate suporta costuri de cesionare si nici nu este obligata sa intervina in acest proces (sa gaseasca ea cesionar etc.).

4.7. Atunci cand o parte semnificativa din serviciile de calatorie nu poate fi executata astfel cum s-a convenit prin prezentul contract, Agentia ofera, fara costuri suplimentare pentru calator, servicii alternative corespunzatoare pentru continuarea derularii pachetului, pe cat posibil echivalente sau de mai buna calitate decat cele specificate in contract, inclusiv in cazul in care intoarcerea calatorului la locul de plecare nu este asigurata astfel cum s-a convenit. In cazul schimbarii cazarii, se considera a fi serviciu alternativ corespunzator pentru continuarea derularii pachetului oferirea cazarii in aceeasi locatie, in cea mai apropiata varianta fata de cea initiala. 

4.8. In cazul in care serviciile alternative propuse, conform p. 4.7, au drept consecinta un pachet de o calitate mai scazuta decat cea specificata in prezentul contract, Agentia acorda calatorului o reducere adecvata a pretului. 

Calatorul poate respinge serviciile alternative propuse, conform p. 4.7, doar in cazul in care acestea nu sunt comparabile cu ceea ce s-a convenit prin prezentul contract sau reducerea de pret acordata este inadecvata.

4.9. Daca este imposibil sa se furnizeze servicii alternative sau calatorul respinge serviciile alternative propuse in conformitate cu p. 4.8 al doilea paragraf din prezentul contract, calatorul are dreptul, dupa caz, la reducerea pretului si/sau la despagubiri fara a rezilia contractul de servicii privind pachetul de calatorie. 

4.10. Daca pachetul include transportul de pasageri, Agentia asigura de asemenea, in cazurile mentionate la p. 4.8 si 4.9 din prezentul contract, repatrierea calatorului cu transport echivalent fara intarzieri nejustificate si fara costuri suplimentare pentru calator.

4.11. Excursiile optionale se efectueaza la fata locului cu agentii locale, care poarta intreaga responsabilitate pentru organizarea si desfasurarea acestor excursii. Sumele aferente excursiilor optionale nu se incaseaza in numele si pentru Agentie. Preturile excursiilor optionale pot fi mai mari decat cele cumparate de la receptia hotelurilor, avand in vedere ca turistii vor avea la dispozitie mijloace de transport de la hotel la obiective si retur, ghid etc. Pretul excursiilor se calculeaza in general, pentru grupuri de aproximativ 25 de persoane. In cazul neintrunirii acestui numar minim, fie tarifele pot fi majorate proportional, fie excursia poate fi anulata, iar calatorii avand posibilitatea sa opteze pentru variante alternative existente la receptia hotelului, in functie de disponibilitati.

4.12. Agentia nu isi asuma nicio raspundere cu privire la clasificari ale produselor/serviciilor promovate prin intermediul unei oferte, pentru care Prestatorul final in mod exclusiv este raspunzator in fata Calatorului, in calitatea sa de cumparator. In acest sens, dar nu limitativ, Agentia nu este responsabila pentru calitatea, proprietatile, caracteristicile partiale ale produselor / serviciilor turistice, pentru prestarea defectuoasa sau impedimente juridice ce fac imposibila prestarea lor, precum si pentru modul sau timpul de livrare a acestora catre Calator. Agentia va comunica Calatorului intotdeauna standardele de clasificare a unitatilor de cazare cf. datelor primite de la furnizorii sai si orice reclamatie /nemultumire Calatorul este dator sa o faca direct la Prestatorul de servicii, pe loc, pe durata sejurului, in nume personal, sa ia numar de inregistrare si sa-si pastreze o copie, ca dovada a producerii evenimentului neplacut.

4.13. Agentia a informat Calatorul (conditii afisate si pe site: https://www.eventuria.ro/frequent-asked-questions/), inaintea rezervarii, ca, in cazul pachetelor de servicii turistice de tip EVENIMENTE (sportive, concerte, festivaluri, incentive) / EVENTURIA, pot interveni anulari, decomandari sau reprogramari ale evenimentului, care nu tin de competenta Agentiei si nu i se pot imputa. Acestea pot fi inclusiv, dar nu se limiteaza doar la situatiile enumerate: imbolnaviri ale artistilor, accidente ale jucatorilor, reprogramare a meciurilor, calamitati naturale, anulare a zborurilor datorate unor conditii climatice care ar pune in pericol integritatea si sanatatea pasagerilor, greve sau conflicte de munca, tulburari sociale, razboaie, epidemii/pandemii s.a., orice eveniment neprevazut care nu tine de vointa sau bunacredinta / competenta Agentiei. Aceste evenimente nu pot fi imputate in niciun caz Agentiei, ele fiind independente de puterea de actiune a Agentiei sau de vointa Calatorului. In aceste cazuri, Agentia a informat Calatorul cu privire la conditiile enumerate in alin. 5.3 si alin. 5.4 si acesta va primi contravaloarea serviciilor neefectuate/efectuate partial, doar in conditiile prestatorului final de servicii.

4.14. Termenii si conditiile speciale pentru produsul turistic EVENTURIA, pe care Calatorul le ia la cunostinta si cu care este pe deplin de acord, odata cu semnarea prezentului contract. Pachetele turistice de evenimente EVENTURIA sunt acele pachete turistice preplatite si garantate care contin cazare + bilet de intrare la eveniment:

a. Serviciile de calatorie care contin bilete de intrare la evenimente sunt nerambursabile/nemodificabile, odata confirmate ferm, avand penalizari de 100%, care pot reprezenta integral sumele contractate. La unele evenimente, biletele pot fi transmisibile, de aceea, va fi posibila si cesionarea pachetului turistic, in conditiile contractuale cf. cap. 5, alin. 5.1.

b. Pretul acestor pachete turistice de servicii poate fi diferit de optiunile existente in piata pe segmente separate (cazare separat/hotel diferit) si bilet separat, existente pe diferite website-uri de profil. Pretul acestor pachete contine toate taxele si comisioanele companiilor intermediare, TVA si/sau alte costuri (de livrare etc.). Pretul si disponibilitatea acestor pachete sunt dinamice si pot fi diferite de la un moment la altul, data fiind complexitatea evenimentelor sportive sau artistice, iar rezervarea lor, chiar si dupa plata avansului, necesita, dupa rezervarea online, (re)confirmarea offline a unui agent specializat.

c. In cazul in care oferta initiala nu s-a confirmat dupa plata avansului sau suma integrala, Agentia nu obliga Calatorul sa cumpere ceva ce nu s-a confirmat. Daca noua disponibilitate si pret nu i se par acceptabile, Agentia ii va restitui integral sumele achitate avans la cererea scrisa a Calatorului.

d. Orice rezervare va fi reconfirmata cu Calatorul, doar daca e cazul, daca au survenit schimbari fata de oferta initiala, iar odata rezervarea devenita ferma antreneaza penalizari de 100% din valoarea serviciilor contractate, chiar daca s-a achitat doar avans de 50%.

e. Datorita conditiilor stricte de rezervare si comercializare (penalizari) a acestor servicii turistice, Agentia recomanda Calatorului, fara a-i putea impune, incheierea *Asigurarii Travel Storno Mondial Assistance (cf. site: https://oferte.activtours.ro/INFO_ASIGURARI/), pentru evitarea riscului unor pierderi materiale cauzate de aparitia unor probleme de natura personala (printre care: imbolnavire, deces rude >gr. II, concediere, divort). Asigurarea are conditiile proprii si Calatorul este dator sa se informeze personal asupra produsului si a evenimentelor asigurate.

f. Avantajul pachetului de servicii de calatorie EVENTURIA: Calatorul va primi confirmarea serviciilor dupa plata avansului si incheierea contractului de servicii. Datorita complexitatii unor evenimente, ceea ce este disponibil in momentul interogarii si ofertarii poate disparea pana in momentul achizitionarii. Fara incheierea contractului de servicii de calatorie, emiterea facturii fiscale si plata/incasarea unui avans minim de 50% din valoarea pachetului, nu pot fi garantate serviciile ofertate initial de catre Agentie, deoarece platile in avans si penalizarile sunt de pana la 100% din valoarea contractata, odata confirmate aceste servicii de catre furnizori. Plata avansului trebuie efectuata in maxim 24 h de la confirmarea tarifului unei oferte.

g. Calatorul este informat ca trebuie sa fie ferm decis cand achizitioneaza aceste pachete de servicii de calatorie EVENTURIA, cu conditii restrictive diferite de restul pachetelor turistice, pentru a se putea bucura de toate avantajele unor pachete sigure si preplatite. Agentia va face diligente in alegerea celei mai potrivite variante pentru calator, insa cererea este foarte mare si optiunile extrem de limitate, de aceea o decizie rapida, in timp util, este binevenita.

h. Disponibilitatea si preturile comunicate de catre agentie pentru aceste pachete de servicii EVENTURIA sunt valabile doar in momentul comunicarii. In cazul in care turistul a amanat mai mult timp pentru a lua o decizie, este indicat sa ceara o noua oferta si i se vor reconfirma disponibilitatea si noul pret.

i. Dupa confirmarea ferma a pachetului de servicii EVENTURIA, in cazul in care plata nu este facuta in timpul stabilit, intra in vigoare penalizari de pana la 0.3%/zi pentru intarzierea platii.

j. In cazul in care intervine un eveniment extern de forta majora (imbolnavirea artistilor, anularea evenimentului, conditii meteo nefavorabile) si evenimentul se anuleaza, Calatorul are dreptul sa fie despagubit cu contravaloarea serviciilor neconsumate, respectiv biletul de intrare la eveniment la pretul inscris pe acesta. Restul pachetului turistic ramane valabil, iar decizia unilaterala a Calatorului de anulare a serviciilor va intra sub incidenta cap. VI. Renuntari, penalizari, despagubiri din prezentul contract.

k. Tipul biletelor: Biletele de intrare la eveniment pot fi cartonate sau electronice. Tipul acestora depinde de fiecare organizator de eveniment, nu exista reguli general-valabile si nici asemanari sau coincidente. Biletele electronice se vor livra pe e-mail. Pentru bilete cartonate/printate si livrate in Romania se va percepe o taxa de curierat extra de aprox. 50 - 100 euro / livrare (pretul poate varia in functie de destinatie si de cele mai multe ori este inclus in pretul comunicat/ofertat initial al pachetului de servicii turistice). Pentru a evita costurile suplimentare, recomandam alegerea optiunii de ridicare a biletelor de la box - office-ul evenimentului, insa doar la acele evenimente unde este posibil si acest lucru va fi comunicat punctual Calatorului. In cazul meciurilor unde calatorii primesc niste carduri/abonamente la receptia hotelului/pick-up point, acestia trebuie sa returneze cardul primit exact la punctul de unde a fost ridicat (receptie hotel/pick-up point), altfel vor fi penalizati cu sume intre 250 euro si 600 euro (sumele sunt orientative)/card nepredat si aceste sume vor fi facturate si imputate Calatorului, post-eveniment.

l. Livrarea biletelor: Biletele de intrare la evenimente se pot livra oricand, chiar si in ziua evenimentului, la receptia hotelului sau la pick-up point. In functie de complexitatea evenimentelor, organizatorul de evenimente poate decide, din punct de vedere al securitatii si/sau al unor politici proprii de comercializare, sa restrictioneze livrarea biletelor in Romania sau modul de intrare in posesia biletelor de acces la eveniment! Calatorul va fi informat punctual de catre agent, in momentul cand acesta are date concrete de la furnizorii nostri de servicii! Biletele odata comandate si confirmate de catre EVENTURIA sunt garantate 100% de catre noi, de aceea Calatorul trebuie sa astepte pentru a fi anuntat cand si cum va intra in posesia biletelor (fizic / prin posta / curier, pe e-mail / e-ticket, de la box office-ul evenimentului / cu imputernicire de la noi / la receptia hotelurilor sau din anumite puncte de colectare/livrare, ale caror adrese si indicatii exacte le va primi in timp util pentru a participa la eveniment).

m. Data livrarii documentelor de calatorie: achitarea ultimei transe de plata din contract nu are nicio legatura cu data sau posibilitatea livrarii documentelor de calatorie si a biletelor catre Calator! In functie de politicile proprii ale organizatorului de eveniment, Agentia il va informa punctual pe Calator cu privire la data si modalitatea de intrare in posesie a documentelor finale de calatorie si acces la eveniment, cel mai tarziu chiar in data/ziua desfasurarii evenimentului, pana la cu 2(doua) ore inainte de inceperea spectacolului/meciului!

n. Biletele de intrare la eveniment, odata comandate si procurate de catre furnizorii nostri, nu mai pot fi returnate, rambursate, anulate! Cele care sunt si nominale, nu permit nici modificari de nume, fiecare eveniment avand conditii proprii de comercializare. In toate cazurile, penalizarile sunt de 100% din valoarea biletelor achizitionate. In cazul in care insa, categoria de bilet comandata initial nu corespunde categoriei primite uneori si datorita complexitatii unor evenimente, din diferite motive, inclusiv dar fara a se limita la acestea: ratiuni de securitate, epuizare de stoc, liste de asteptare, schimbari de repartizare a sectoarelor in sali, epidemie/pandemie s.a., Calatorului i se va rambursa diferenta de categorie de pret, doar daca aceasta este inferioara si va primi un upgrade de categorie automat gratuit, in cazul in care aceasta este superioara. In niciun caz nu va putea refuza biletele odata comandate, platite si primite/livrate, penalizarea fiind de 100% din valoarea pachetului de servicii contractate.

m. Accesul minorilor la evenimente. Calatorul a fost informat ca trebuie sa verifice cu Agentia sau pe site-ul organizatorului de eveniment, inainte de a proceda la rezervarea ferma, varsta si/sau conditiile de acces la eveniment, in cazul unor minori. Agentia nu poate fi facuta raspunzatoare pentru imposibilitatea de acces a minorilor la anumite evenimente.

V. DREPTURILE SI OBLIGATIILE CALATORULUI

5.1. In cazul in care Calatorul nu poate sa participe la calatoria turistica, independent de motivele care stau la baza imposibilitatii de participare, acesta poate sa transfere contractul unei persoane care indeplineste toate conditiile aplicabile pachetului de servicii de calatorie contractat, cu obligatia de a anunta in scris Agentia cu cel putin 7 zile inainte de inceperea executarii pachetului. In acest caz, intre Calatorul care nu poate participa la calatoria turistica contractata (cedentul), persoana careia ii este transferat contractul (cesionarul) si Agentie (debitor cedat) urmeaza a se incheia un contract de transfer (cesiune) cu privire la pachetul de servicii de calatorie contractat si transferat.

Pentru calatoriile individuale, in cazul in care mijlocul de transport este avionul, cesiunea contractului poate fi efectuata numai daca exista posibilitatea transferarii locului de zbor. De asemenea, pentru calatoriile care necesita indeplinirea unor conditii speciale, ex: obtinerea vizelor turistice, se va tine seama de acestea pentru cesiunea contractului. Responsabilitatea incheierii contractului de transfer (cesiune) revine, dupa caz, fie cedentului, fie cesionarului, si niciodata Agentiei / Organizatorului (debitorului cedat). Calatorul care transfera contractul privind pachetul de servicii de calatorie si persoana careia ii este transferat contractul raspund in solidar pentru achitarea soldului si a tuturor comisioanelor, tarifelor si altor costuri suplimentare generate de acest transfer.   

5.1.2. Serviciile de calatorie achitate total sau partial cu vouchere de vacanta nu pot fi cesionate in conformitate cu prevederile art.7 alin.1 din OUG nr. 8 / 2009 privind acordarea voucherelor de vacanta.

5.2. Calatorul este obligat sa comunice Agentiei in termen de 5 zile calendaristice de la primirea instiintarii privind modificarea prevederilor esentiale ale contractului prevazute la cap. IV pct. 4.1. al doilea paragraf din prezentul contract sau in timp util inainte de inceperea calatoriei, in cazul in care se aplica clauzele prevazute in cap. IV pct. 4.3 lit. b) si c), hotararea sa de a opta pentru: 

(a) sa accepte modificarea propusa; sau 

(b) sa rezilieze/denunte contractul fara a plati vreo penalitate de reziliere/denuntare. 

In cazul in care Calatorul nu comunica Agentiei optiunea sa in termenul prevazut mai sus din prezentul punct, se considera ca toate modificarile au fost acceptate de catre calator, conform noilor conditii si calatorul nu poate solicita despagubiri ulterioare datorate modificarilor de acest tip.

5.3. In cazul in care calatorul decide sa participe la calatoria asupra careia s-au operat modificari in conditiile cap. IV pct. 4.1. al doilea paragraf din prezentul contract, se considera ca toate modificarile au fost acceptate si calatorul nu poate solicita despagubiri ulterioare datorate modificarilor de acest tip. 

5.4. In cazul in care calatorul reziliaza/denunta unilateral contractul in temeiul 5.2. lit. b) sau Agentia anuleaza calatoria turistica inaintea datei de plecare, calatorul are dreptul: 

a) sa accepte la acelasi pret un alt pachet de servicii de calatorie de calitate echivalenta sau superioara, propusa de Agentie; 

b) sa accepte un pachet de servicii de calatorie de calitate inferioara propusa de Agentie, cu rambursarea diferentei de pret, in sensul rambursarii diferentei de pret dintre cele doua pachete de calatorie, la momentul incheierii noului contract de prestare de servicii de calatorie; 

c) sa i se ramburseze toate platile efectuate de catre sau pe seama calatorului, fara intarzieri nejustificate si, in orice caz, nu mai tarziu de 14 zile de la data incetarii contractului;

5.5. In cazul situatiei mentionate la p. 5.4 lit. c), calatorul are dreptul sa solicite Agentiei si o despagubire, al carei cuantum poate fi stabilit prin acordul comun al partilor in baza prevederilor prezentului contract sau in baza unei hotarari a instantei de judecata, pentru neindeplinirea prevederilor contractului initial, cu exceptia cazurilor in care: 

a) numarul de persoane inscrise pentru participarea la pachetul respectiv este mai mic decat numarul minim stabilit in contract, iar Agentia il instiinteaza pe calator cu privire la incetarea contractului in termenul stabilit in contract, dar nu mai tarziu de:

(i) 20 de zile inainte de inceperea executarii pachetului, in cazul calatoriilor care dureaza mai mult de sase zile; 

(ii) 7 zile inainte de inceperea executarii pachetului, in cazul calatoriilor care dureaza intre doua si sase zile; 

(iii) 48 de ore inainte de inceperea executarii pachetului, in cazul calatoriilor care dureaza mai putin de doua zile; 

b) Agentia nu poate executa contractul din cauza unor circumstante inevitabile si extraordinare astfel cum sunt prevazute la cap. IV pct. 4.3 lit. b)-c) si instiinteaza Calatorul cu privire la incetarea contractului, fara intarziere si inainte de inceperea executarii pachetului; 

c) anularea s-a facut din vina Calatorului. 

5.6. Calatorul are dreptul sa rezilieze/denunte unilateral in orice moment, in tot sau in parte, contractul, iar in cazul in care rezilierea/denuntarea unilaterala ii este imputabila este obligat sa despagubeasca Agentia pentru prejudiciul creat acesteia, conform prevederilor cap. VI, cu exceptia cazurilor de forta majora definite conform legii. Despagubirea se poate ridica la maximul pretului pachetului de servicii de calatorie contractat. 

5.7. In cazul in care Calatorul alege sa se mute la un alt hotel decat cel contractat initial si achitat, responsabilitatea financiara a renuntarii ii apartine. Agentia va rezolva cerintele Calatorului in limita posibilitatilor, eventualele diferente de pret urmand a fi suportate de catre calator. 

Daca Calatorul solicita nemotivat schimbarea hotelului, structurii camerelor sau a oricarora dintre servicii, aceasta echivaleaza cu rezilierea/denuntarea unilaterala a contractului, cu aplicarea penalitatilor prevazute la cap. VI la momentul respectiv si incheierea unui nou contract. 

5.8. Calatorul este obligat sa achite la receptia unitatii hoteliere taxa de statiune, taxa de salubritate, precum si alte taxe locale, fara a putea pretinde despagubiri sau returnarea sumelor de la Agentie. 

5.9. Calatorul este obligat sa prezinte la receptia unitatii hoteliere actele sale de identitate, precum si documentul de calatorie eliberat de Agentie (voucher, bilet de odihna si/sau de tratament etc.), in vederea acordarii serviciilor de calatorie. In cazul in care calatorul beneficiaza de pachete de odihna si tratament, este obligat sa prezinte la receptia unitatii hoteliere bilet de trimitere de la medicul de familie si dovada platii contributiilor pentru asigurari sociale, la zi.

5.10. Calatorul ia la cunostinta ca serviciile pe care le achizitioneaza fara ca acestea sa faca parte din prezentul contract sunt in stricta responsabilitate a prestatorului local, sunt guvernate de legislatia tarii de destinatie, iar Agentia nu are nicio responsabilitate asupra prestatiilor in cauza. 

5.11. Daca pentru efectuarea calatoriei este necesara indeplinirea de catre calator a unor formalitati suplimentare (de ex. calatoria impreuna cu minori, situatia in care numele calatorului este schimbat ca urmare a casatoriei/desfacerii ei, etc), calatorul are obligatia de a indeplini toate cerintele legale. Pentru o informare optima, Agentia recomanda si consultarea site-ului http://www.politiadefrontiera.ro sau al Ministerului Afacerilor Externe roman: http://mae.ro/ De asemenea, in cazul calatoriei in anumite destinatii care necesita obtinerea unei vize, Agentia recomanda consultarea site-ului: http://www.mae.ro/, pentru informatii complete privind regimul vizelor si noutati/conditii de indeplinit cu privire la conditiile de calatorie in diferite spatii. In cazul in care Calatorul nu isi respecta obligatia de a se informa cu privire la formalitatile suplimentare necesare in vederea efectuarii calatoriei, care nu sunt in sarcina Agentiei (de ex. necesitatea obtinerii vizei sau necesitatea de a avea pasaport valabil sau/si carte de identitate sau orice alte documente suplimentare etc., enumerarea fiind exemplificativa), Agentia este exonerata de orice raspundere in cazul imposibilitatii efectuarii calatoriei.

5.11.1. In cazul calatoriilor in destinatii exotice/alte continente, Calatorul se obliga sa cunoasca foarte bine conditiile de calatorie in destinatia solicitata, sa se asigure ca indeplineste legal formalitatile vamale/de trecere a frontierei, ca este necesar sa faca niste vaccinuri (daca le poate face/are sau nu voie, cand sa le faca etc.) pentru unele dintre aceste destinatii exotice, ca trebuie sa-si obtina viza turistica si de calatorie in nume personal, sa cunoasca conditiile de calatorie a minorilor, altor restrictii de viza sau propriul istoric al calatoriilor anterioare care ar putea afecta trecerea frontierei etc., enumerarea fiind exemplificativa. Calatorul a fost informat ca Agentia nu poate intermedia si nu are obligatia de a obtine vize turistice in numele acestuia, ea poate cel mult sa-i ofere suport.

5.12. Se recomanda Calatorilor contactarea Agentiei cu 24 de ore inainte de plecare pentru reconfirmarea detaliilor de imbarcare (orar de zbor, loc de imbarcare etc.). 

5.13. In cazul sejururilor de odihna si/sau de tratament cu locul de desfasurare in Romania, Calatorul are obligatia sa respecte programul de acordare a serviciilor: cazarea se face la ora 18:00 a zilei de intrare si se termina, de regula la ora 10:00 a zilei de iesire inscrise pe documentele de calatorie (voucher, biletul de odihna si/sau de tratament, bilet de excursie etc.). Eventualele costuri suplimentare generate de neeliberarea spatiilor de cazare pana cel tarziu la orele specificate mai sus cad in sarcina exclusiva a Calatorului.

5.14. In cazul sejururilor cu locul de desfasurare in afara Romaniei, calatorul are obligatia sa respecte programul de acordare a serviciilor:  de regula, o zi hoteliera/noapte de cazare incepe cel mai devreme la ora 14:00 a zilei de intrare si se termina a doua zi pana la ora 12:00. Indiferent la ce ora are loc cazarea in acest interval orar se considera a fi consumata o zi hoteliera/noapte de cazare. Eventualele costuri suplimentare generate de solicitarea cazarii mai devreme si/sau neeliberarea spatiilor de cazare pana cel tarziu la orele specificate mai sus cad in sarcina exclusiva a Calatorului. De asemenea, sosirea la unitatea de cazare dupa ora 18:00 trebuie anuntata in prealabil. 

5.15. Repartizarea camerelor se face strict de catre unitatea de cazare/hotelier in functie de criteriile proprii si de disponibilitatea din momentul cazarii, astfel incat nu se pot garanta numarul camerei, etajul si/sau amplasarea, cu exceptia cazurilor in care se specifica in mod expres acest aspect.

5.16. In cazul in care un Calator angajeaza servicii pentru un numar mai mare de calatori, conditiile contractuale se extind in mod automat asupra intregului grup pentru care au fost achitate serviciile. 

5.17. Calatorul este obligat sa foloseasca mijloacele de transport, camera de hotel si bunurile din dotarea acestora ca un bun proprietar si potrivit destinatiei lor. Agentia nu se face vinovata de eventualele pagube produse sau vatamari suferite de calator ca urmare a nerespectarii acestui alineat. 

5.18. Calatorul are obligatia sa respecte locul, data si ora plecarii atat la dus, cat si la intors, precum si locurile, datele si orele stabilite pe parcursul programului de calatorie contractat. Toate cheltuielile si daunele produse ca urmare a nerespectarii de catre Calator a prevederilor privind locurile de intalnire si orarele vor fi suportate de catre acesta. 

5.19. In cazul in care Calatorul care a intrat pe teritoriul statului in care se realizeaza pachetul de servicii de calatorie refuza sa se mai intoarca in Romania si autoritatile din tara respectiva fac cheltuieli de orice natura cu acesta, calatorul respectiv are obligatia de a suporta toate aceste cheltuieli. 

VI. RENUNTARI, PENALIZARI, DESPAGUBIRI.

6.1. In cazul in care calatorul renunta din vina sa la pachetul de servicii de calatorie care face obiectul prezentului contract, el datoreaza Agentiei penalizari dupa cum urmeaza:

a) 50% daca anularea se face cu mai mult de 30 de zile calendaristice inainte de data plecarii;

b) 80% daca anularea se face in intervalul 29 - 16 de zile calendaristice inainte de data plecarii;

c) 100% la expirarea termenului de Early Booking / Oferta speciala / Last minute sau daca anularea se face:

- nu se prezinta la program;

- intr-un interval mai mic de 16 zile calendaristice inainte de data plecarii (ori in ziua plecarii);

- in cazul in care Calatorul nu este lasat sa treaca una din frontierele de pe traseul excursiei, din motive care sunt legate exclusiv de persoana sa sau din motive care nu pot fi imputate Agentiei;

- in cazul in care Calatorul nu respecta conditiile generale ale Agentiei, prezinta acte incomplete sau false, nu are pasaport sau nu achita integral excursia in termenele stipulate. Aceste penalizari se aplica la pretul contractului, mentionat la cap. III, art. 3.1., in prezentul contract. d) 100% pentru pachetele turistice de evenimente, Eventuria, imediat dupa confirmare.

6.1.1. Neplata integrala a pachetului turistic /a serviciilor contractate nu exonereaza Calatorul, in caz de renuntare, de la cuantumul penalizarilor si sumele de plata, care vor fi recuperate prin apel la instanta de judecata competenta de la sediul Agentiei.

6.2. Penalizarile echivalente cu pretul contractului se aplica si in cazul in care calatorul nu ajunge la timp la aeroport sau la locul de plecare/destinatie, daca nu poate pleca in calatorie pentru ca documentele personale, necesare in vederea efectuarii calatoriei nu sunt conforme normelor legale sau este in imposibilitatea de a parasi teritorului tarii fiind intors de catre politia de frontiera din alte motive ce tin de persoana acestuia.

6.3. In cazul in care plata pentru serviciile de calatorie interne a fost facuta cu, sau si cu vouchere de vacanta, penalizarea se va deduce in primul rand din valoarea voucherelor de vacanta. Daca penalizarea este mai mare decat valoarea voucherelor de vacanta, diferenta care depaseste valoarea voucherelor de vacanta se va retine din valoarea achitata prin alte instrumente de plata. In cazul in care valoarea voucherelor de vacanta este mai mare decat valoarea penalizarii, diferenta nu se restituie nici in vouchere de vacanta si nici in numerar in cazul in care calatorul nu doreste un alt serviciu turistic. Daca Calatorul isi manifesta dorinta de a achizitiona un alt serviciu turistic, pentru o perioada ulterioara, atunci diferenta dintre valoarea voucherelor si valoarea penalizarii se va utiliza pentru acest nou serviciu. Termenul in care calatorul poate solicita noul pachet de servicii de calatorie este de maxim 2 luni de la data rezilierii contractului / renuntarea la serviciile de calatorie initiale. In cazul in care calatorul nu isi exprima optiunea in aceasta perioada, Agentia nu ii mai poate oferi acestuia nici un pachet de servicii de calatorie ulterior.

6.4. In cazul in care Calatorul care a contractat un pachet de servicii de calatorie cu Agentia si a achitat un avans, nu se prezinta in termenul specificat in bonul de comanda sau in termenul comunicat in scris pentru a achita ratele aferente sau restul de plata, contractul se considera reziliat de drept, iar Agentia are dreptul de a anula rezervarile efectuate in beneficiul calatorului, cu retinerea penalizarilor prevazute la pct. 6.1.

6.5. Pentru biletele de odihna si/sau de tratament cumparate prin organizatii sindicale, Agentia va face restituiri numai in baza cererilor de renuntare contrasemnate si stampilate de reprezentantul organizatiei sindicale.

6.6. In cazul in care o ambasada refuza sa acorde viza de intrare pentru efectuarea pachetului de servicii, calatorului i se vor retine toate taxele datorate de Agentie prestatorilor directi, precum si cheltuielile de operare proprii acesteia.

6.7. Calatorul trebuie sa depuna in scris cererea de renuntare la pachetul de servicii de calatorie, la Agentia la care a achitat serviciile. In caz contrar, cererea de renuntare nu este luata in considerare.

6.8. Agentia va acorda despagubiri in functie de gradul de nerespectare a obligatiilor din contract, conform prevederilor pct. 5.7.

6.9. Agentia nu raspunde in situatii de greva, conflicte politice si de razboi, catastrofe, de pericol public, atac terorist, embargou international, precum si in cazul in care companiile aeriene stabilesc limite de raspundere. Toate aceste situatii care nu sunt imputabile niciunei parti se considera situatii de forta majora si exonereaza de raspundere Agentia.

6.10. Toate sumele mentionate in prezentul capitol se vor retine de catre Agentie din avansul sau pretul total al pachetului de servicii de calatorie achitat de calator, cf. cap. 3, fara a fi necesara interventia instantelor de judecata.

6.11. In cazul achizitionarii unui pachet de servicii de calatorie avand in componenta si asigurarea transportului pe cale aeriana, transportatorul aerian, fara a cere acordul Agentiei care deruleaza programul de calatorie, are dreptul de a modifica orele de zbor. Prin urmare, Agentia nu este raspunzatoare pentru decolarea/aterizarea avioanelor la o alta ora decat cea inscrisa in programul de calatorie. Pentru aceste intarzieri, compania aeriana este obligata sa asiste calatorii conform Regulamentului (CE) nr. 261/2004 al Parlamentului European si al Consiliului din 11 februarie 2004 de stabilire a unor norme comune in materie de compensare si de asistenta a pasagerilor in eventualitatea refuzului la imbarcare si anularii sau intarzierii prelungite a zborurilor si de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 295/91, implementat prin Hotararea Guvernului nr. 1.912/2006. Orice problema privind operarea zborului si actiunile adiacente acestuia intra in competenta si responsabilitatea transportatorului, biletul de avion reprezentand contractul intre pasager si transportator. In cazul acestor pachete de servicii de calatorie, ziua de plecare si ziua de sosire nu sunt considerate zile de calatorie, acestea fiind destinate transportului.

6.12. Penalitatile mentionate la art. 6.1 supra nu se aplica in cazul in care Calatorul renunta la pachetul de servicii de calatorie printr-o notificare transmisa Agentiei cu minim 14 zile inainte de data de plecare, daca in mod rezonabil oricare dintre evenimentele enumerate limitativ este apropiat datei de incepere a executarii contractului de comercializare a pachetelor de servicii de calatorie:

- a fost declarata starea de urgenta ca urmare a riscului sanitar produs de infectia cu COVID-19 (Coronavirus) in regiunea/zona/orasul din statul de destinatie in care se deplaseaza sau pe care o tranziteaza calatorul;

- fara a fi declarata starea de urgenta, in zona/orasul/regiunea de destinatie au fost dispuse oricare din urmatoarele masuri ca urmare a riscului sanitar produs de infectia cu COVID-19 (coronavirus):

(i) suspendarea activitatii serviciilor publice;

(ii) limitarea accesului sau suspendarea serviciilor de transport public de pasageri;

(iii) suspendarea activitatilor culturale, recreative sau sportive ca urmare a interzicerii de catre autoritatile statului de destinatie a manifestarilor publice sau private, în spații deschise sau închise, cu un număr de participanți mai mare de o anumita limita impusa de autoritatile statului respectiv.

- Statul Roman a dispus includerea statului de destinatie sau regiunea/zona/orasul din statul de destinatie sau pe care o tranziteaza calatorul in lista zonelor pentru care se instituie masura de carantina institutionalizata sau masura auto-izolarii la domiciliu. Toate sumele achitate de catre sau pe seama calatorului vor fi restituite calatorului in termen de 14 zile, de la incetarea contractului privind pachetul de servicii de calatorie, insotita de dovada scrisa (acte oficiale, comunicate de presa oficiale, publicate pe site-ul Ministerului Afecerilor Externe sau a ministerelor omologe din statele de destinatie/tranzitate).

VII. ASISTENȚĂ ȘI RECLAMAȚII

7.1. Calatorul informeaza Agentia, fara intarzieri nejustificate, in legatura cu orice neconformitate pe care o constata pe parcursul executarii unui serviciu de calatorie inclus in contractul privind pachetul de servicii de calatorie. In cazul in care Calatorul este nemultumit de serviciile turistice primite, acesta are obligatia de a intocmi, in nume personal, o sesizare in scris Prestatorului de servicii, la fata locului, clar si explicit, cu privire la deficientele constatate, legate de realizarea pachetului de servicii turistice contractat, ce se va transmite prompt atat reprezentantului Agentiei, cat si Prestatorului de servicii turistice (conducerii hotelului, restaurantului, reprezentantilor locali ai turoperatorului, companiei aeriene, organizatorului de excursii locale, companiei de transferuri etc.). Calatorul este totodata dator sa informeze Agentia si Reprezentantul local al Agentiei (datele persoanei de contact din voucher) pe loc cu privire la nemultumirile sale, pentru a da posibilitatea acesteia sa faca diligentele necesare pentru remedierea situatiei survenite intre Calator si Prestatorul final.

Datele de contact ale Agentiei: Telefon: 004 021 33 55 455 L-V 09:00 – 20:00 / tel. NON-STOP: 004 0740 091 802 – 004 0755 013 983 Fax: 004 0348 439 132 e-mail: info@activtours.ro / activtours.eventuria@gmail.com

7.1.1. In cazul in care sesizarea nu este solutionata sau este solutionata partial, Calatorul va depune la sediul Agentiei o reclamatie in scris, in termen de maximum 5 zile calendaristice de la incheierea calatoriei, Agentia urmand ca, in termen de 30 (treizeci) de zile calendaristice, sa comunice Calatorului o rezolutie.

7.2. Daca oricare dintre serviciile de calatorie nu se executa in conformitate cu cerintele prezentului contract, Agentia remediaza neconformitatea, cu exceptia unuia din urmatoarele cazuri:

a) neconformitatea nu poate fi remediata;

b) remedierea implica cheltuieli disproportionate, tinand cont de anvergura neconformitatii si de valoarea serviciilor de calatorie afectate. Daca Agentia, in conformitate cu primul paragraf lit. a) sau b) din prezentul alineat, nu remediaza neconformitatea, Calatorul are dreptul de a beneficia de o reducere corespunzatoare a pretului pentru orice perioada in care a existat o neconformitate, cu exceptia cazului in care Agentia dovedeste ca neconformitatea este imputabila Calatorului, unor terte persoane sau unor cauze imprevizibile si inevitabile, dupa cum este prevazut la p. 4.3. din prezentul contract.

7.3. In cazul in care neconformitatea afecteaza in mod substanţial executarea pachetului, iar Agentia a omis sa o remedieze intr-un termen rezonabil stabilit de catre Calator, acesta poate rezilia prezentul contract fara plata unor penalitati de reziliere si, dupa caz, poate sa ceara, reducerea pretului si/sau despagubiri rezonabile si justificabile.

7.4. Calatorul ia act si accepta interdictia de a face publicitate negativa Agentiei si serviciilor prestate de aceasta, fara ca procedura de inregistrare si solutionare a reclamatiilor prevazuta in capitolul 7 sa fi fost indeplinita. Nerespectarea acestei prevederi da dreptul Agentiei sa solicite instantei de judecata de la sediul Agentiei despagubiri corespunzatoare prejudiciului suferit.

7.5. Vor fi luate in considerare numai reclamatiile in scris si facute in nume personal. Orice reclamatie a Calatorului trebuie facuta pe loc, in scris si in nume personal, mai intai la Prestatorii de servicii/furnizori locali, dupa care si la Agentie. Reclamatiile verbale/telefonice nu pot fi luate in considerare, insa pot ajuta la clarificarea/rezolvarea eventualelor nemultumiri sau neintelegeri intre Calator si Prestatorul final, prin interventia si medierea de catre Agentie in timp util. De asemenea, Calatorul nu poate face reclamatii in numele altor persoane si nici nu poate emite pretentii pentru acestea.

VIII. ASIGURĂRI

8.1. Calatorul este asigurat pentru rambursarea cheltuielilor de repatriere si/sau a sumelor achitate de acesta, in cazul insolventei ACTIV EVENTURIA BY ACTIV TOURS&TRAVELS, pentru pachetele de servicii de calatorie in care ACTIV EVENTURIA are calitatea de Organizator, la Societatea de Asigurare SC OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP SA, Aleea Alexandru nr. 51, sector 1, Bucuresti, 011822, Tel. +40214057420, Fax: +40213114490, e-mail: office@omniasig.ro, Sucursala ARGES, /J40/10454/2001, R.A. 047/10.04.2003. Polita de asigurare OMNIASIG seria I nr. 52547 valabila in perioada: 10.12.2019 – 09.12.2020 si achitata INTEGRAL cu OP la 03.12.2019, care este afisata pe pagina web a agentiei de turism: https://www.activtours.ro/info-acte-agentie-activ-eventuria/

8.2. Conditiile in care Calatorul va fi despagubit de catre societatea de asigurare sunt:

8.2.1. ln cazul producerii evenimentului asigurat, Calatorul (denumit in continuare Beneficiar) va solicita ACTIV EVENTURIA, anterior depunerii cererii de despagubire, un document prin care aceasta sa ateste faptul ca nu a fost, nu este si nu va fi in masura sa execute obligatiile aferente contractului privind pachetul de servicii de calatorie sau serviciul de calatorie asociat.

8.2.2. In termen de maxim 45 (patruzecisicinci) de zile calendaristice de la data producerii evenimentului asigurat, Beneficiarul  are  obligatia de a transmite OMNIASIG  VIENNA INSURANCE  GROUP  S.A., cererea de despagubire insotita de documentele justificative.

Documentele justificative constau, in principal, in:

a) contractul privind pachetul de servicii calatorie sau serviciul de calatorie asociat;

b) fotocopiile documentelor de plata  aferente  contractului  privind pachetele  de  servicii de calatorie  sau serviciile de calatorie asociate (chitante, ordine de plata etc.);

c) fotocopiile de pe documentele de transport si cazare, in cazul cererilor de rambursare a cheltuielilor de repatriere;

d) documentul prin care ACTIV EVENTURIA sa ateste faptul ca nu a fost, nu este si nu va fi in masura sa execute obligatiile  aferente  contractului  privind pachetul  de servicii calatorie  sau serviciul  de calatorie  asociat, mentionat la p. 8.2.1. de mai sus.

8.2.3. Despagubirea aferenta fiecarui contract privind pachetul de servicii de calatorie sau serviciul  de  calatorie asociat nu poate depasi cuantumul sumelor achitate, precum si contravaloarea cheltuielilor de repatriere.

8.2.4. Despagubirea aferenta Politei de asigurare in cazul insolventei Seria I, Nr. 52547 (denumita in continuare Polita), va fi platita:

- Beneficiarilor care justifica dreptul la plata acesteia si care au depus cerere de despagubire in termenul mentionat la p. 8.2.2. de mai sus.

- in limita sumei asigurate mentionata in Polita;

si

- in termen de 30 (treizeci) de zile calendaristice de la data primirii de catre OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP S.A. A documentelor justificative pentru toti Beneficiarii, dar nu mai devreme de expirarea termenului de depunere mentionat la p. 8.2.2. de mai sus.

 8.2.5. In cazul in care cuantumul prejudiciilor depaseste, la data producerii evenimentului asigurat, suma asigurata stabilita prin Polita, indiferent de numarul Beneficiarilor, despagubirile se acorda, in limita acestei sume, fiecarui Beneficiar, proportional cu raportul dintre suma  asigurata  stabilita  prin Polita  si totalul cuantumului  prejudiciilor.

8.2.6. Despagubirea se plateste in moneda in care Beneficiarul a achitat contractul privind pachetul de servicii de calatorie sau serviciul de calatorie asociat. Orice transformare de curs valutar se va face la cursul de referinta BNR din ziua producerii evenimentului asigurat.

8.2.7. In cazul in care dupa plata despagubirii ACTIV EVENTURIA executa obligatiile aferente contractului privind pachetul de servicii calatorie sau serviciul de calatorie asociat si/sau returneaza sumele achitate si/sau cheltuielile de repatriere catre calator, calatorul are obligatia de a restitui OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP S.A. despagubirea primita, in termen de 5 (cinci) zile lucratoare. 

8.3. Facultativ, calatorul are posibilitatea incheierii unui contract de asigurare sau a unui contract de asistenta care sa acopere taxele de repatriere in caz de accidente, de boala sau deces, a unui contract de asigurare pentru bagaje, a unui contract de asigurare pentru servicii medicale la destinatie ori a unei asigurari storno sau altor tipuri de asigurari de calatorie. Agentia recomanda incheierea unei asigurari storno pentru acoperirea eventualelor penalitati de anulare. Calatorul se poate informa in agentii despre cazurile acoperite de asigurarea storno, aceasta putand fi incheiata in agentia de turism de unde acesta a achizitionat pachetul de servicii de calatorie, daca Agentia ofera acest tip de serviciu. 

8.4. Agentia nu se face vinovata de eventuala nerespectare a obligatiilor stipulate in politele de asigurare contractate prin intermediul sau, deoarece acesta este doar intermediar intre calator si asigurator.

8.5. Punctul de contact central care faciliteaza cooperarea administrativa si supravegherea agentiilor de turism organizatoare, stabilite pe teritoriul Romaniei, care desfasoara activitati in mai multe state membre:

Ministerul Turismului, Adresa: Bd. Dinicu Golescu nr. 38, sector 1, Bucuresti,

Poarta C

Telefon: 004 021 303 78 37, Fax: 004 021 303 78 93

Web: http://turism.gov.ro , E-mail: registratura@mturism.ro     

8.6. Agentia recomanda Calatorului incheierea unei asigurari storno pentru a acoperi eventualele penalitati de anulare; calatorii se pot informa in agentii despre cazurile acoperite de asigurarea storno. Asigurarea se va incheia si achita la momentul semnarii contractului de comercializare a pachetului de servicii de calatorie si plata avansului pachetului, fiind valabila de la data incheierii si pana in ziua plecarii.

Calatorul [ ] doreste, [ ] nu doreste asigurare storno (sau asigurare complexa de calatorie care include si asigurarea storno - "Turist Premium Plus").

Agentia, ACTIV EVENTURIA by ACTIV TOURS&TRAVELS

Reprezentant …........................... #Nume Prenume#                          Calator, ............. #Nume Prenume#     

 

 

IX. DOCUMENTELE CONTRACTULUI SE CONSTITUIE CA ANEXA LA ACESTA SI SUNT URMATOARELE: 

a) formularul de informare precontractuala;

b) bonul de comanda;

c) voucherul, biletul de odihna/tratament, biletul de excursie, dupa caz; 

d) programul de calatorie, dupa caz; 

e) cataloage/pliante/oferte/alte inscrisuri/etc. ale Ageníei puse la dispozitia calatorului, in format tiparit sau pe suport electronic. 

X. PROTECTIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

10.1. Datele cu caracter personal ale calatorului vor fi prelucrate in conformitate cu dispozitiile Regulamentului (UE) nr. 679/2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date. Calatorul va furniza Agentiei datele personale solicitate si este de acord cu prelucrarea acestora in scopul derularii si monitorizarii prezentului Contract de catre Agentie. De asemenea, Calatorul, declara ca este titular al drepturilor parintesti si este de acord cu prelucrarea datelor personale ale copiilor minori sub 16 ani care il insotesc, dupa caz.

10.2. Calatorul are dreptul de acces si de informare privind datele personale si dreptul de a corecta/modifica orice astfel de date, dreptul de opozitie, precum si dreptul de a solicita portarea (mutarea) sau stergerea acestora. Daca are intrebari sau cereri cu privire la prelucrarea datelor sale personale, acesta se poate adresa Responsabilului pentru protectia datelor cu caracter personal al Agentiei. Datele de contact ale acestuia sunt afisate pe pagina web a Agentiei sau la adresa de e-mail info@activtours.ro

10.3. Prelucrarea datelor personale de catre Agentie se va face doar prin personalul propriu si se va limita accesul la acele persoane care indeplinesc, gestioneaza si monitorizeaza obligatiile prevazute in prezentul contract.

10.4. In vederea indeplinirii obligatiilor contractuale ale Agentiei unele date cu caracter personal ale Calatorului pot fi transferate catre terte persoane care presteaza serviciile  de transport,  cazare, sau alte servicii de calatorie necesare, inclusiv in afara Uniunii Europene, dupa caz, situatie in care vor fi luate toate masurile tehnice rezonabile pentru protejarea acestora. De asemenea, datele cu caracter personal pot fi puse la dispozitia autoritatilor statului roman indreptatite sa solicite si, respectiv, sa primeasca astfel de informatii.

10.5. Agentia se angajeaza sa adopte masuri de securitate tehnice si organizatorice adecvate pentru a:

a) impiedica orice persoana neautorizata sa aiba acces la sistemele informatice de prelucrare a datelor cu caracter personal proprii, cum ar fi:

- citire, copiere, modificare sau eliminare a suporturilor de stocare;

- divulgarea, modificarea sau stergerea neautorizata a datelor cu caracter personal stocate;

- utilizarea neautorizata a sistemelor de prelucrare a datelor prin mijloace de transmisie de date.

b) se asigura ca utilizatorii sai autorizati pot accesa numai datele cu caracter personal la care se refera dreptul lor de acces;

c) inregistra cand si cui au fost comunicate datele cu caracter personal;

d) se asigura ca, in timpul transmiterii de date cu caracter personal si al transportului mediilor de stocare, datele nu pot fi citite, copiate sau sterse fara autorizare;

e) delimita zonele de acces astfel incat sa nu fie permis accesul persoanelor neautorizate in locatii/incaperi unde sunt prelucrate date cu caracter personal.

10.6. Datele cu caracter personal vor fi stocate pentru o perioada de maximum 5 ani in bazele de date sau pentru perioade mai mari, doar in situatia in care acest lucru este obligatoriu potrivit unor dispozitii legale.

XI. PROCEDURA DE SOLUTIONARE ALTERNATIVA A LITIGIILOR (”SAL”)

11.1. Solutionarea alternativa a litigiilor (”SAL”) reprezinta un mecanism alternativ sistemului judiciar, prin care consumatorilor li se ofera posibilitatea de solutionare a litigiilor pe care le pot avea cu comerciantii, atunci cand se confrunta cu o problema legata de achizitionarea unui produs sau serviciu.

Astfel, reclamatiile impotriva comerciantilor sunt prezentate voluntar de catre consumatori, urmand a fi solutionate intr-un mod independent, impartial, transparent, rapid si echitabil. 

11.2. Directia de solutionare alternativa a litigiilor (Directia SAL) din cadrul Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor (”ANPC”),  are competenta sa solutioneze alternativ litigii nationale si transfrontaliere izvorate din contractele de vanzari sau din contractele de prestari servicii incheiate cu un comerciant care desfasoara activitati in Romania, in sectoarele de activitate in care ANPC este competenta.

11.3. Cererea de aplicare SAL, Lista de consilieri SAL, Procedura SAL, si legislatia aplicabila poate fi consultata aici -  http://www.anpc.gov.ro/categorie/1271/sal

XII. DISPOZITII FINALE

12.1. Prezentul contract a fost incheiat in doua exemplare, cate unul pentru fiecare parte. 

12.2. In toate cazurile in care Bonul de comanda parte integranta a prezentului contract, cuprinde alte prevederi care sunt in neconcordanta cu prevederile prezentului contract, prevederile Bonului de comanda vor prevala.

12.3. Comercializarea pachetelor de servicii de calatorie se va face in conformitate cu prevederile prezentului contract si cu respectarea prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 2/2018 privind pachetele de servicii de calatorie si serviciile de calatorie asociate. 

12.4. Toate unitatile de cazare, precum si mijloacele de transport sunt clasificate de catre organismele abilitate ale tarilor de destinatie, conform procedurilor interne si normativelor locale, acolo unde acestea exista, care difera de la o tara la alta si de la un tip de destinatie la altul. 

12.5. Calatorul declara ca Agentia l-a informat complet cu privire la conditiile de comercializare a pachetelor de servicii de calatorie in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 2/2018 privind pachetele de servicii de calatorie si serviciile de calatorie asociate. Prin semnarea acestui contract sau prin acceptarea pachetelor de servicii de calatorie, inclusiv in cazul celor achizitionate la distanta prin telefon sau mijloace electronice, calatorul isi exprima acordul si luarea la cunostinta cu privire la conditiile generale de comercializare a pachetelor de servicii de calatorie, in conformitate cu oferta Agentiei si/sau a Organizatorului, in cazul in care Agentia este Intermediar. 

12.6. Calatorul declara ca anterior incheierii prezentului contract Agentia si/sau Organizatorul i-a(u) furnizat toate informatiile esentiale privind serviciile contractate, cum ar fi: destinatia, itinerariul, perioada calatoriei, numarul de nopti incluse, mijloacele de transport, unitatile de cazare si serviciile de masa oferite, alte servicii incluse in pachet, numarul minim de persoane necesar efectuarii serviciilor de calatorie, abilitati lingvistice necesare calatorului pentru comunicarea orala, informatii pentru persoane cu mobilitate redusa, informatii generale despre regimul vizelor si pasapoartelor si privind formalitatile legate de sanatate in tara de destinatie, informatii privind agentia de turism organizatoare/intermediara, pretul total al pachetului, modalitatile de plata, informatii privind posibilitatea calatorului de a inceta contractul oricând inainte de inceperea executarii pachetului si informatii privind asigurarea facultativa sau obligatorie care sa acopere costurile incetarii contractului de catre calator sau costurile de asistenta, inclusiv taxele de repatriere, in caz de accident, de boala sau de deces, cu care este in mod expres de acord.

12.7. In cazul in care prezentul contract are ca obiect vanzarea de catre Agentie a unui serviciu de calatorie care NU constituie pachet de servicii de calatorie conform dispozitiilor O.G. nr. 2/2018, art. 5.9, art. 5.10. si Capitolul VIII din prezentul contract nu sunt aplicabile.

12.8. Litigiile aparute intre parti se rezolva pe cale amiabila. In caz contrar partile inteleg sa se adreseze instantelor de judecata competente. 

12.9. Contractul va fi interpretat conform legilor din Romania.

*In anexa/e-mail/website/catalog/pliant am primit/luat la cunostinta un exemplar al programului turistic care reprezinta obiectul prezentului contract.

**Am luat la cunostinta de conditiile speciale de rezervare si penalizari ale pachetelor speciale de tip EVENTURIA: EVENIMENTE, CONCERTE, EARLY BOOKING / OFERTE SPECIALE / CHARTER si DERTOUR / Touroperatori Germani cf. https://www.activtours.ro/termeni-conditii/ 

***Am luat la cunostinta de recomandarea Agentiei pentru incheierea Asigurarii TRAVEL STORNO / TURIST PREMIUM PLUS

 

In conformitate cu Art. 1203 din Noul Cod civil, partile confirma si accepta in mod expres Termenii si conditiile generale considerate a fi clauze neuzuale: 3.1., 3.2., 4.3.-4.6., 4.9.-4.15, 5.3., 5.6.-5.10, cap. 6, 7.2.-7.3., 8.2., 8.3., 8.5., 8.7., 8.8., 11.8 

Agentia
SC GROUP G4 PROMOTION SRL – ACTIV EVENTURIA BY ACTIV TOURS&TRAVELS                                     Calatorul (numele si prenumele)
Reprezentant legal conf. univ. dr. Carmen Nicolescu, …......................                           . . . . . . . . .
in calitate de Administrator – Manager
Prin imputernicit – Agent: . . . . . . . . . .                                                                Semnatura:. . . . . . . . . .
Semnatura . . . . . . . . . .

Stampila

 

*Prezentul document este proprietatea intelectuală a S.C. GROUP G4 PROMOTION S.R.L., copierea neautorizată este ilegală.